• darkblurbg

Jeugdbeleidsplan - 2. Organisatie en structuur

Verantwoordelijk voor het beleid en de gang van zaken bij de jeugd van Sarto is het jeugdbestuur. Het jeugdbestuur legt voor het gevoerde beleid verantwoording af aan het hoofdbestuur van Sarto. De voorzitter van het jeugdbestuur heeft zitting in het hoofdbestuur van Sarto. Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de algemene doelstelling van het jeugdbeleid van Sarto: “Jeugdspelers in een veilige omgeving in de gelegenheid stellen om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling als voetballer te kunnen doormaken en om plezier te hebben in het voetbalspel”. Het organogram van het jeugdbestuur ziet er als volgt uit (zie bijlage 1 voor de taken en verantwoordelijkheden van de diverse functionarissen):