• darkblurbg

Jeugdbeleidsplan - 7. Trainingen

7.1 Algemeen beleid

 • Selectieteams trainen twee keer per week, in principe onder leiding van een gediplomeerd trainer. Aanwezigheid is verplicht. Bij afwezigheid zonder goede redenen neemt de trainer-coach disciplinaire maatregelen (niet starten in basis zaterdag na gemiste training). Niet-selectieteams trainen minimaal één keer per week.
 • Bij regelmatige absentie bij de training volgt een gesprek tussen trainer en speler (bij JO7 t/m JO11-jeugd ook met de ouders). Regelmatige absentie bij trainingen kan leiden tot minder speeltijd op zaterdag.
 • Voor niet-selectieteams die twee keer per week willen trainen, bestaat daartoe de gelegenheid. Teams die daarvan gebruik willen maken, dienen dat aan te geven bij hun leeftijdscoördinator (LC). Bij te veel aanmeldingen geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Om ook nieuwe teams de kans te geven zich aan te melden voor twee trainingen per week, is de deadline voor aanmelding begin van het nieuwe seizoen, na de eerste training.
 • Niet-selectieteams die gebruik maken van een tweede training, dienen voor die tweede training zélf voor een trainer te zorgen.
 • De G-afdeling heeft voor de training op vrijdagavond een half kunstgrasveld ter beschikking.
 • Deelname aan trainingen is voorbehouden aan spelers die zijn ingedeeld in een Sartoteam. Er is géén gelegenheid voor (proef)trainingen door niet-leden (uitgezonderd kandidaat G-spelers).
 • Teams die gebruik willen maken van een sporthal voor binnen-trainingen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en de kosten daarvan. Sarto levert hieraan geen bijdrage.
 • In principe gaan de trainingen op kunstgras altijd door, behalve bij vorst, sneeuw of onweer.
 • Bij (dreigend) onweer boven het Sarto-terrein worden trainingen afgelast of direct onderbroken.
 • Trainers van niet-selectieteams kunnen een vergoeding krijgen voor het geven van trainingen. Het hoofdbestuur stelt de hoogte aan het begin van het seizoen vast. Voor elk team wordt voor een vergoeding per training verstrekt die bij meer dan één trainer voor een bepaald team zal moeten worden gedeeld door de trainers. Zijn de beide trainers die aan 1 team gekoppeld zijn 15 jaar of jonger, dan wordt er een factor 2 gehanteerd voor de vergoeding die beide trainers vervolgens verdelen. Zijn beide trainers ouder dan 15 maar jonger dan 20, dan wordt factor 1,5 gehanteerd voor de vergoeding die beide trainers vervolgens kunnen delen.
 • Indien een team een 2e training volgt, dan ontvangt de trainer die deze training verzorgt hiervoor géén vergoeding van Sarto. Voor trainers van selectieteams gelden standaardvergoedingen per seizoen, ook daarvan stelt het hoofdbestuur de hoogte aan het begin van het seizoen vast.

7.2 Afspraken en regels rond de training

 • Spelers dienen minimaal 5 minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld aanwezig zijn (tenzij anders onderling tussen spelers en trainer is afgesproken).
 • Spelers die door omstandigheden niet kunnen trainen, dienen dat tijdig door te geven aan de trainer. Niet afbellen of te laat komen kan gevolgen hebben voor de speeltijd bij wedstrijden.
 • Scheenbeschermers zijn verplicht. Van 1 november tot 1 april is een lange trainingsbroek verplicht.
 • Sarto is voorstander (uit hygiënisch oogpunt) dat er na de training wordt gedoucht, waarbij het dragen van badslippers wordt aangeraden.
 • Het sportpark van Sarto is een rookvrijcomplex. Roken is derhalve niet toegestaan.
 • Geen snoep en dergelijke meenemen en nuttigen tijdens de training (drinken uitgezonderd).
 • Spelers die nog moeten gaan trainen, mogen trainingen die nog bezig zijn niet hinderen.
 • Trainers kunnen spelers verplichten te helpen bij het opruimen van trainingsmaterialen na de training. Ook het schoonmaken van de kleedkamer na de training dient bij toerbeurt door spelers te gebeuren.
 • Spelers worden geacht geen waardevolle spullen mee te nemen. Eventuele waardevolle spullen dienen in de kasten opgeborgen te worden. De sleutel daarvan is in beheer van de trainer. Om diefstal te voorkomen, mogen spelers tijdens de training alleen onder begeleiding van trainer of medespeler naar de kleedkamer.
 • Trainers dienen ervoor te zorgen dat alle materialen die zij bij hun training gebruikt hebben (ballen, hesjes, dopjes, doeltjes) na de training opgeruimd zijn. Het veld dient na de training leeg te zijn (met uitzondering van de vaste doelen). De kleine ijzeren doeltjes mogen binnen de hekken van het kunstgrasveld blijven. De grote doelen moeten buiten het kunstgrasveld, in de daarvoor bestemde vakken, geplaatst worden. Met de trainer die aansluitend traint, kunnen afspraken worden gemaakt over het ‘overnemen’ van materialen. Wil die trainer geen spullen overnemen, dan moet de trainer die ervoor getraind heeft de spullen opruimen (zéker de op het veld aanwezige ‘losse’ doeltjes/doelen). Het niet leeg achterlaten van het trainingsveld zal leiden tot de sanctie dat er door het betreffende team één of meerdere weken niet getraind mag worden!
 • De trainer is er verantwoordelijk voor dat de kleedkamer na de training netjes wordt achtergelaten.
 • Trainers dienen zich te houden aan de veldindeling die voor de trainingen gemaakt is.
 • Trainers die als laatste op een dag trainen zorgen ervoor dat het licht uitgeschakeld wordt, dat kleedkamers, materiaalhok, scheidsrechterslokalen en sleutelruimte afgesloten worden én dat het veld waarop ze getraind hebben leeg (in ieder geval ontdaan van álle losse doelen) wordt achtergelaten.

7.3 Scholing en begeleiding van trainers

 • Per leeftijdscategorie is er een hoofdtrainer (trainer-coach van het eerste selectieteam van de leeftijdscategorie). Deze is verantwoordelijk voor coaching en ondersteuning van andere trainers binnen die leeftijdscategorie, zowel trainers van selectieteams als trainers van niet-selectieteams.
 • De TC organiseert circa 4 keer per seizoen een intervisiebijeenkomst voor alle trainers van JO7 t/m JO19.
 • De TC organiseert voor de trainers van JO7 t/m JO19 ook circa 3 praktijkavonden per seizoen. Tijdens deze avonden worden met trainers onderling trainingen gegeven/uitgevoerd en besproken.