• darkblurbg

Alles wat je wilt weten over overschrijven

Het overschrijven vindt helemaal digitaal plaats. Let wel goed op de regels rond het overschrijven!

  • Overschrijven dient uiterlijk plaats te vinden op 15 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen.
  • Kom je naar Sarto toe: Meldt je dan aan bij Sarto via het inschrijfformulier. Vul dit volledig in!
    Heb je in de afgelopen 3 seizoenen bij een andere vereniging ingeschreven gestaan, dan heb je een overschrijving nodig. Vermeld dan je KNVB-relatienummer op het inschrijfformulier en geef aan van welke vereniging je komt. Je hebt geen verdere formulieren nodig. De ledenadministratie van Sarto verzoekt je oude vereniging akkoord te gaan met de overschrijving. Dit geldt voor alle leeftijden.
  • Ga je weg bij Sarto, naar een andere vereniging: Sarto verleent in basis alleen medewerking aan overgang naar een andere vereniging aan het eind van een seizoen. Tijdens een seizoen mag je je team en club niet in de steek laten, tenzij daar gegronde redenen voor zijn (in overleg met de Sarto ledenadministratie). Wil je op tijd zijn, dan moet je vóór 1 mei hebben opgezegd, anders kan Sarto je (een deel van) de contributie voor het nieuwe seizoen in rekening brengen. Na 1 mei gaat dit enkel in overleg. Je meldt je dus tijdig af bij Sarto en je meldt je aan bij de nieuwe vereniging volgens de regels van die vereniging. Er zijn geen formulieren nodig. De nieuwe vereniging vraagt Sarto digitaal om overschrijving. Hieraan wordt door Sarto welwillend meegewerkt, indien aan voorgaande regels is voldaan en er geen financiële achterstand is met contributie en/of boetes.
  • Samenvattend: Voor overschrijven zijn dus geen formulieren of handtekeningen nodig maar je moet je wel aan de regels houden!
  • Internationaal overschrijven: Voor internationale overschrijvingen (in of uit) gelden aanvullende regels. Zie ook de website van de KNVB.

Overschrijven na 15 juni
Overschrijven na 15 juni kan alleen indien je 1 jaar niet hebt gevoetbald of verhuist over een afstand van 30 kilometer of meer.

Je kunt dispensatie krijgen om na 15 juni over te schrijven als je van een team in de B-categorie naar een team in de B-categorie van je nieuwe vereniging gaat.

Overschrijven van of naar de A-categorie is na 15 juni niet mogelijk, tenzij je 1 jaar niet hebt gevoetbald. Als je verhuist over een afstand van 30 kilometer of meer is dispensatie mogelijk voor overschrijving van of naar de A-categorie maar dan alleen per 1 februari (bij aanvraag na 1 september en voor 31 januari), per 1 augustus (bij aanvraag tussen 1 februari en 16 juni) of per 1 september (bij aanvraag na 15 juni en voor 1 september). Let hier speciaal op, want het is dus niet zo dat je dan onmiddellijk speelgerechtigd bent. Smoezen (zoals team opgeheven, van school veranderd en dergelijke) helpen niet. De grens voor een reguliere overschrijving ligt strikt op 15 juni 24:00 uur. Een aanvraag die op 16 juni wordt ingevoerd wordt door de KNVB als te laat beschouwd. Neem dus geen risico en wees er op tijd bij.

Contact

RKSV Sarto

Sportpark Westend
Gilzerbaan 251a
5032 VD Tilburg

info@rksvsarto.nl
Tel: 013-4675645

Social media