• darkblurbg

Sarto is de mooiste en grootste voetbalclub van Tilburg met ongeveer 1.750 leden en bijna 100 voetbalteams in de categorieën kabouters, jeugd, meisjes, dames, G-voetbal en senioren. Om dat in goed banen te leiden hebben we veel vrijwilligers (nodig).

Vrijwilligers zijn mensen die de vereniging Sarto runnen, min of meer zonder financiële vergoeding maar uit liefde voor de club, met een maatschappelijk doel en om anderen te helpen. Sarto is voortdurend op zoek naar mensen die onderdeel willen zijn van die mooie groep vrijwilligers.

Bij Sarto zijn ruim 300 vaste vrijwilligers actief. Daarbovenop doen anderen op ad hoc basis ook vrijwilligerswerk bij Sarto. En ondanks dat staan er toch altijd vacatures open. Als je iets wilt betekenen bij Sarto als vrijwilliger, kijk dan eens bij de vacatures of er iets voor je bij is. Behalve deze specifieke vacatures zijn er altijd taken te vervullen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de diverse commissies.

Waarom vrijwilligerswerk doen?
Het verrichten van vrijwilligerswerk brengt veel voordelen met zich mee, zowel voor de vrijwilliger als voor de vereniging. Het is een plezierige manier van vrijetijdsbesteding maar ook een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen, ervaring op te doen en je zelf te ontwikkelen. In de samenleving bestaat veel waardering voor vrijwilligers.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken enthousiaste, gemotiveerde vrijwilligers die voor de leden van Sarto klaar willen staan. Op alle fronten zijn er bij Sarto vrijwilligers werkzaam en daar zijn we erg trots op. Vrijwilligerswerk is niet leeftijdgebonden, iedereen kan zich aanmelden, ook mensen van buiten de club die wel affiniteit met de club hebben, bijvoorbeeld via een (klein)kind of anderszins. Voor jongeren is vrijwilligerswerk soms een leerproces naar de toekomst. Een grote groep vrijwilligers wordt gevormd door mensen die naast hun baan hun vrije tijd nuttig en in dienst van de vereniging willen besteden. Daarnaast bestaat de groep ook uit mensen waarbij het vrijwilligerswerk na hun pensionering in beeld is gekomen. Vrijwel altijd is er wel passend vrijwilligerswerk te vinden.

Vele handen maken  licht werk en is samen veel plezier.

Hoe werkt het?

  • Op het aanmeldformulier, dat ieder nieuw lid invult, wordt gevraagd welk soort vrijwilligerswerk het nieuwe lid, of zijn vertegenwoordiger, voor Sarto wil doen.
  • Nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, wordt de persoon, die een bepaalde functie heeft opgegeven waarin hij of zij als vrijwilliger zou willen functioneren, benaderd door de vrijwilligerscoördinator van Sarto.
  • In dat (WhatsApp)gesprek wordt duidelijk wat de nieuwe vrijwilliger exact wil en of er direct plaats is voor hem of haar.
  • Zo ja, dan wordt er contact gelegd met de verantwoordelijke van de betreffende commissie, waarna de nieuwe vrijwilliger meteen met zijn of haar werk kan aanvangen.
  • Zo nee, dan wordt bovengenoemde persoon toegevoegd aan een wachtlijst, die op verzoek door de vrijwilligerscoördinator ter beschikking gesteld, dan wel geraadpleegd wordt, wanneer er een vrijwilligersplek vrij komt binnen Sarto.
  • Sinds het seizoen 2022/2023 krijgt elke vrijwilliger een kleine vergoeding voor zijn of haar werk. Het bedrag van de vergoeding wordt door de penningmeester gestort op een door Sarto ter beschikking gesteld pasje. Het bedrag is overigens alleen bij Sarto te besteden.

Contact

RKSV Sarto

Sportpark Westend
Gilzerbaan 251a
5032 VD Tilburg

info@rksvsarto.nl
Tel: 013-4675645

Social media