• darkblurbg

De commissie Sportiviteit & Respect is erop gericht de normen en waarden die we bij Sarto hanteren te bewaken. Ook zorgt deze commissie ervoor dat de goede verstandhouding tussen alle bij Sarto betrokken personen én tussen Sarto en onze collega-verenigingen behouden blijft.

Om dit te bereiken is Sarto aangesloten bij Positief Voetbalklimaat Tilburg (PVKT), waaraan ook de gemeente Tilburg en veel andere Tilburgse voetbalverenigingen verbonden zijn. Samen hebben we het convenant Positief Voetbalklimaat Tilburg (PVKT) ondertekend. Door samen continue aan sportiviteit en respect te blijven werken hopen alle aangesloten verenigingen dat iedereen mag genieten van deze mooie sport. Of je nu speler, trainer, coach, scheidsrechter, supporter of vrijwilliger bent.

Meldingsformulier

Mocht u, rondom wedstrijden of andere activiteiten waarbij Sarto-teams of -personen betrokken zijn, geconfronteerd worden met zaken die volgens u niet stroken met de normen en waarden van Sarto, dan verzoeken wij u dit te melden via het meldingsformulier Sportiviteit & Respect. Dit formulier is te gebruiken door leden en betrokkenen van Sarto maar ook van andere verenigingen.

In dit stroomschema wordt uitgelegd hoe de commissie Sportiviteit & Respect iedere melding beoordeelt en behandelt.

De commissie Sportiviteit & Respect acteert volgens het tuchtreglement van Sarto en, daar waar dat reglement niet voorziet, het sanctiebeleid uit de handleiding tuchtzaken van de KNVB. Beiden zijn te vinden bij de nuttige documenten & links.

Contact

RKSV Sarto

Sportpark Westend
Gilzerbaan 251a
5032 VD Tilburg

info@rksvsarto.nl
Tel: 013-4675645

Social media