• darkblurbg

Aanmelden bij R.K.S.V. Sarto

Nieuwe leden kunnen uitsluitend worden aangemeld met behulp van een volledig ingevuld aanmeldformulier. Doe dit bij voorkeur online.

Het online aanmeldformulier kun je hier vinden.
(let op, bij inschrijving is sowieso inschrijfgeld verschuldigd, zie hieronder).

Wil je liever een papieren aanmeldformulier, dan kun je dat hier downloaden.
Een volledig ingevuld aanmeldformulier kun je mailen naar: ledenadministratie@rksvsarto.nl.
Eventueel kun je aanmeldformulier ook per post opsturen naar:
Ledenadministratie Sarto
Postbus 869
5000 AW Tilburg

Aanmelding voor een bepaald seizoen dient bij voorkeur voor 1 juni voorafgaand aan het seizoen plaats te vinden om de kans op directe plaatsing te vergroten.

Lees voor het invullen van het aanmeldformulier onderstaand reglement door.

Reglement aanmelden nieuwe leden bij Sarto

Inschrijfgeld 35 euro
Nieuwe leden die zich bij Sarto aanmelden zijn een inschrijfgeld van € 35,- verschuldigd. Dit ter dekking van alle kosten samenhangend met de aanmelding bij de KNVB en de inschrijving bij Sarto. Pas als het inschrijfgeld is betaald, is de aanmelding definitief.
Let op: het inschrijfgeld wordt in de maand van inschrijving geïncasseerd, plaatsing in een team volgt mogelijk later vanwege de aanwezigheid van een wachtlijst (in ieder geval bij de jeugd). Aanmelding dient uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan een seizoen plaats te vinden om zeker te zijn van plaatsing.

Leeftijdsgrens is 6 jaar
Bij Sarto geldt voor zowel het trainen als het spelen van wedstrijden een strikte leeftijdsgrens van 6 jaar. Pas als een kandidaat-lid 6 jaar is kan deze daadwerkelijk meetrainen en -spelen. Tot die tijd wordt het kandidaat-lid op een wachtlijst geplaatst. Verdere berichtgeving hierover verloopt uitsluitend via de coördinator van de leeftijdscategorie JO8 en de ledenadministratie.
Kinderen van 4 tot 6 jaar kunnen wel meedoen met het Kaboutervoetbal.

Machtiging
Elk nieuw lid vult bij aanmelding (online of papier) een machtiging om de contributie rond 1 oktober (en eventueel 1 februari voor deelbetalers) van elk jaar af te laten schrijven. Als er al iemand uit hetzelfde gezin lid is en een machtiging heeft ingevuld, kan invulling achterwege blijven, als tenminste hetzelfde bankrekeningnummer voor het nieuwe lid mag worden gebruikt.
Gaat betaling plaatsvinden via de Stichting Leergeld of maak je gebruik van de Meedoenregeling, meld dat dan bij inschrijving in de vrije tekstruimte.

Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij Sarto en de KNVB
Het is niet toegestaan deel te nemen aan trainingen of competitiewedstrijden, dan wel andere activiteiten georganiseerd door RKSV Sarto, zonder zich officieel schriftelijk te hebben aangemeld als lid bij de ledenadministratie of als vrijwilliger bij de secretaris. Aan mondelinge toezeggingen, toestemming of mededelingen van een Sarto-lid of vrijwilliger kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer aan de voorwaarde van schriftelijke aanmelding niet is voldaan, is deelname of inzet geheel voor eigen risico en is (het bestuur van) RKSV Sarto op geen enkele wijze aansprakelijk.

Contributiehoogte en regeling
De hoogte van de contributie en de contributieregeling zijn terug te vinden in het contributiereglement. Dit reglement wordt jaarlijks gewijzigd en vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Overschrijvingen
Wil je aan het eind van een voetbalseizoen naar Sarto komen en speel je bij een andere vereniging, dan moet je er tijdig bij zijn. Uiterlijk op 15 juni van het betreffende jaar moet je overschrijvingsverzoek door aanmelding bij je nieuwe vereniging binnen zijn bij de KNVB.
Sarto werkt in beginsel niet mee aan overschrijvingen naar andere verenigingen tijdens het voetbalseizoen. Wil je naar een andere club, dan moet je je voor 1 mei bij Sarto afmelden, anders word je ingedeeld in een team voor het nieuwe seizoen.

Klik hier voor de (KNVB-)regels rond het overschrijven.

Meedoenregeling gemeente Tilburg / Stichting Leergeld

Sarto neemt deel aan de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg. De maximale bijdrage vanuit de Meedoenregeling bedraagt € 135,- per kalenderjaar (met ingang van 01-01-2023). Let op: de contributie is per seizoen (1 september tot en met 31 augustus) verschuldigd.

In sommige gevallen kan voor de betaling van contributie en sportkleding een beroep worden gedaan op de Stichting Leergeld.

Contacten over de Meedoenregeling en/of de Stichting Leergeld verlopen rechtstreeks tussen betrokkenen en de Gemeente Tilburg of de Stichting.

Contact

RKSV Sarto

Sportpark Westend
Gilzerbaan 251a
5032 VD Tilburg

info@rksvsarto.nl
Tel: 013-4675645

Social media