• darkblurbg

Jeugdbeleidsplan - 9. Naast het voetbal

Sarto heeft, naast het organiseren en faciliteren van trainingen en wedstrijden, een rijke traditie in het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Wij vinden het belangrijk dat dit soort activiteiten georganiseerd worden. Ze versterken de binding met de club en laten zien dat een voetbalclub ook een sociale, c.q. een gezelligheidsfunctie heeft.

De organisatie van dit soort activiteiten is in handen van de activiteitencommissie, met als eindverantwoordelijke de voorzitter activiteiten. Voor nagenoeg alle activiteiten geldt dat zij voor de leden kosteloos georganiseerd worden, voor enkele activiteiten vragen wij wel een kleine financiële bijdrage.

Per jaar wordt door de activiteitencommissie in overleg met het jeugdbestuur (en de penningmeester van het hoofdbestuur) een planning gemaakt voor deze activiteiten. De volgende activiteiten maken traditioneel onderdeel uit van die jaarplanning en zullen in principe elk jaar worden georganiseerd:

  • Openingstoernooi voor de JO7, JO8, JO9, JO10 en JO11 bij de start van het nieuwe voetbalseizoen.
  • Sinterklaasviering voor de JO7, JO8 en JO9.
  • Oliebollen eten tijdens laatste training voor winterstop.
  • Willy’s Winterstoptoernooi voor JO8 t/m JO15 tijdens winterstop.
  • eFFenacht voor JO8 en JO9 tijdens avond/nacht begin zomertijd.
  • Ouder-Kind wedstrijden met BBQ na afloop van de competitie.

Naast deze vaste activiteiten worden met regelmaat ook voorwedstrijden georganiseerd wanneer Sarto 1 thuis speelt en wordt er wekelijks een Pupil van de week verkozen.