• darkblurbg

Jeugdbeleidsplan - 1. Inleiding

Met dit jeugdbeleidsplan sluiten we aan bij wat de afgelopen jaren bij Sarto rond het jeugdvoetbal allemaal is gedaan. Sarto heeft een bloeiende en goed draaiende jeugdafdeling, met dank aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet en nog steeds inzet. Een jeugdafdeling waarin we ons niet beperken tot trainen en wedstrijden alleen maar ook allerlei activiteiten naast het voetbal organiseren: openings- en winterstoptoernooien, Sinterklaas, eFFenacht, Ouder-Kind wedstrijden et cetera. Op die fundamenten bouwen we voort!

In dit jeugdbeleidsplan leggen we vast wat we met de jeugd van onze vereniging voor ogen hebben en hoe we dat willen realiseren. Al wat we de afgelopen jaren hebben afgesproken ten aanzien van procedures, regels, taken, organisatie, et cetera is in dit plan vastgelegd. Het jeugdbeleidsplan is vooral bedoeld om voor langere termijn te bepalen hoe we de randvoorwaarden willen creëren en handhaven waaronder de doelstelling van het jeugdbeleid gerealiseerd kan worden:

“Jeugdspelers in een veilige omgeving in de gelegenheid stellen om een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling als voetballer te kunnen doormaken en om plezier te hebben in het voetbalspel”

Dit jeugdbeleid vormt het uitgangspunt voor alle mensen die bij de jeugdafdeling betrokken zijn, zowel de vele vrijwilligers als de betaalde krachten. Van allen wordt verwacht dat zij dit jeugdbeleidsplan onderschrijven en zich houden aan de erin neergelegde richtlijnen en afspraken.

Hiernaast of hieronder (afhankelijk van het apparaat waarmee u deze site nu bekijkt) vindt u de inhoudsopgave van het jeugdbeleidsplan. Klik op het desbetreffende hoofdstuk om dit te kunnen lezen.

Dit jeugdbeleidsplan is voor het eerst vastgesteld door het jeugdbestuur op 13 november 2012 en akkoord bevonden door het hoofdbestuur op 10 december 2012. Het plan wordt regelmatig geactualiseerd. Aanpassingen worden pas aangebracht na goedkeuring door het hoofdbestuur. De laatste actualisering dateert van juni 2020.

N.B. Sarto is gebonden aan de (spel)regels en richtlijnen van de KNVB. De KNVB-regels en -richtlijnen (wat betreft bijvoorbeeld dispensatie, voetbalspelregels, positie leiders en toeschouwers tijdens wedstrijden, et cetera) worden als bekend verondersteld en zijn om deze reden niet in dit jeugdbeleidsplan opgenomen.

N.B. Bij het opleiden, trainen en coachen van de voetbaljeugd hanteert Sarto de uitgangspunten en werkwijze die de KNVB heeft uitgewerkt in de ‘Zeister Visie’. Voor die uitgangspunten en werkwijze bij opleiden, trainen en coachen verwijzen we naar de KNVB-publicaties daarover. In dit jeugdbeleidsplan schenken we verder geen aandacht aan dit technische aspect van het jeugdbeleid.