Sportiviteit bij
RKSV Sarto

Sportiviteit

Commissie Sportiviteit & Respect

Beste leden, ouders, supporters en collega-verenigingen,

Binnen RKSV Sarto vertegenwoordigen wij, André van Lieshout, Wil van de Sande en Rob Pranger, de commissie Sportiviteit & Respect. Als commissie trachten wij de goede verstandhouding tussen alle bij RKSV Sarto betrokken personen en collega-verenigingen te behouden en ervoor zorg te dragen dat de waarden en normen van zowel onze eigen vereniging als die van alle andere verenigingen gerespecteerd en nagestreefd worden. Dit is niet alleen het doel van RKSV Sarto, maar ook dat van de gemeente Tilburg en zestien andere voetbalverenigingen die zes jaar geleden of recenter het convenant “Positief Voetbalklimaat” (PVKT) ondertekend hebben. Door samen aan dit doel te werken hopen wij dat alle aangesloten en nog niet aangesloten verenigingen eraan bij zullen dragen dat iedereen mag genieten van deze mooie sport. Of je nu speler, trainer, coach, scheidsrechter, supporter of vrijwilliger bent.

Via deze weg willen wij u vragen ons te helpen dit doel te verwezenlijken. Mocht u tijdens of na een wedstrijd geconfronteerd worden met zaken die volgens u niet stroken met de waarden en normen van uw of onze vereniging, dan willen wij u vragen dit te melden via het meldingsformulier dat u hieronder terug kan vinden.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun en medewerking.

André van Lieshout, Wil van de Sande en Rob Pranger namens de Commissie Sportiviteit & Respect van RKSV Sarto

Downloads:

Meldingsformulier Sportiviteit & Respect.docx

Stroomschema Sportiviteit & Respect.pdf

Instructie meldingsformulier Sportiviteit & Respect.pdf

PVKT protocol risicoduels (samenvatting).pdf

PVKT protocol risicoduels (uitgebreid).pdf

Tuchtreglement RKSV SARTO 1.0.pdf

Volg RKSV Sarto op social media