• darkblurbg

Nieuwjaarsrede van het bestuur

2023 is een jaar waar Sarto met tevredenheid op kan terugkijken.

Voor het eerst sinds 2019 werden we niet geconfronteerd met coronamaatregelen en konden we weer gewoon doen waar we voor staan: een voetbalvereniging zijn.

Ons eerste team wist zich op de laatste speeldag van het seizoen te handhaven in de eerste klasse, ondanks de versterkte degradatieregeling die daarin van toepassing was. Een prima prestatie van ons vlaggenschip. Sarto 2 wist op Hemelvaartsdag de beker te winnen door, onder grote publieke belangstelling, in Dinteloord de finale van Wieldrecht 2 te winnen. Een prachtige prestatie!
Het seizoen kreeg voor de selectie begin juli een mooi toetje toen we het in een oefenwedstrijd weer mochten opnemen tegen Willem II. Sportpark Westend was, net als in 2022, afgeladen vol en alhoewel de weergoden ons ditmaal niet zo gunstig gezind waren was er wederom sprake van een waar voetbalfeest dat wat ons betreft tot een traditie mag uitgroeien.

Ondanks het feit dat onze jeugdteams gemiddeld genomen goed presteerden willen we de jeugdopleiding naar een hoger plan brengen. Sarto hoort gezien de omvang van de vereniging thuis in de top 200 van Nederlandse voetbalverenigingen en om daarin terug te keren moeten er stappen gemaakt worden. Daarom is afgelopen zomer een Hoofd Jeugdopleiding aangesteld in de persoon van Mark Bakker. Het is aan hem om, samen met al die vrijwilligers die bij de jeugdafdeling betrokken zijn, het voetbaltechnische plan dat er ligt op te pakken en uit te voeren, te beginnen bij de selectieteams maar van daaruit ook doorwerkend naar de niet-selectieteams.

Ook zijn we gestart met het aanbieden van voetbal voor de leeftijdscategorie JO7, in deze categorie wordt gespeeld in een 4 tegen 4 vorm op een 1/8e veld.

Voor het eerst in de geschiedenis van Sarto hadden we op het jaarlijkse peilmoment (1 september, nadat alle overschrijvingen verwerkt zijn) een ledenaantal dat boven de 1.700 lag. Het ledenaantal is dus wederom licht gegroeid en dat was ook wederom tegen alle landelijke trends in. We zijn er trots op dat we voor heel veel mensen een aantrekkelijke vereniging zijn maar we blijven wel waakzaam dat de groei binnen de kaders blijft van wat we facilitair en organisatorisch aankunnen.

2023 was het jaar van de nodige personele wisselingen bij Sarto. Zo traden er 3 bestuursleden af: jeugdvoorzitter Bart Leusink, bestuurslid voetbaltechnische zaken Erwin van Belkom en voorzitter van de commissie Overige senioren Joep Haans legden na jaren hard werken hun bestuurstaken neer. Gelukkig wisten we ze relatief snel te vervangen door enthousiaste en kundige mensen (respectievelijk Björn Geerts, Tim van Bladel en Jeffrey Neeteson). Ook in het jeugdbestuur en in de diverse commissies vonden de nodige wisselingen plaats. Het is mooi om te zien dat er steeds weer enthousiaste leden opstaan om opengevallen plaatsen in de vrijwilligersorganisatie in te nemen waardoor de vereniging kan blijven functioneren. Veel dank gaat uit naar de gestopte vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren voor Sarto hebben ingezet!

In de zomer maakte Dennis Gamers bekend te zullen aftreden als voorzitter van Sarto. Na 13 jaar bestuurswerk, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter, wilde Dennis het stokje graag overdragen aan een nieuwe generatie. Dennis heeft, met veel toewijding, heel veel tijd in Sarto gestoken en vond dat het na 10 jaar voorzitterschap tijd was voor een frisse wind. Sarto blijft Dennis na aan het hart liggen en we zullen hem nog heel vaak zien op de club maar hij vond het tijd om als bestuurder een stap terug te doen, een stap die hij per 1 januari 2024 daadwerkelijk genomen heeft.

In maart werd Sarto beloond met het KNVB/ARAG FairPlay-certificaat. Met dit certificaat onderkent de KNVB dat Sarto zijn arbitragezaken goed op orde heeft. Zelf omschrijft de KNVB het als het voeren van een professioneel scheidsrechtersbeleid. Zonder scheidsrechter is voetbal niet mogelijk en daarom nemen we bij Sarto onze arbitragezaken heel serieus. Om daarvoor vanuit de KNVB deze waardering te krijgen was voor ons een hele eer én het bewijs dat we op de goede weg zijn.

Na enkele grote aanpassingen aan het paviljoen in de afgelopen jaren was 2023 een jaar van consolidatie zonder grote veranderingen. Dat betekent niet dat er niet hard gewerkt is, alleen al het schoonhouden en instandhouden van het hele complex zorgt voor een flink takenpakket dat door een hardwerkende groep vrijwilligers prima wordt opgepakt. Vermeldenswaard zijn de aanleg van een aparte brommerstallingsplaats en het voorzien van draagbeugels en wielen aan alle losse trainingsdoelen.

Het proces van de overdracht van de kleedkamers en andere eigendommen aan de gemeente is in de eindfase beland. De gemeente wil de eigendomsverhouding op ieder sportcomplex in Tilburg gelijk trekken en dat betekent dat de gemeente een aantal zaken (met name de kleedkamers) van Sarto gaat overnemen.

Helaas zijn we ook in het afgelopen jaar weer geconfronteerd met een aantal vervelende situaties op en naast het veld. De maatschappelijke verharding laat het voetbalveld niet links liggen en dat is te merken in de toename van het aantal tuchtzaken en van andere issues die indruisen tegen de normen en waarden van Sarto. Om ons hier tegen te wapenen is het protocol voor het opvolgen van incidenten verbeterd. Hier speelt de commissie Sportiviteit & Respect een belangrijke rol in. Kern van het nieuwe protocol is dat álle issues gemeld moeten worden via het meldingsformulier op de website (rksvsarto.nl/sportiviteit). We willen dit seizoen meer meldingen krijgen. Dat klinkt misschien tegenstrijdig maar als je meer meldingen krijgt, kun je beter werken aan een sportievere en respectvollere club. In 2024 zal ook gewerkt worden aan een informatiecampagne over de normen en waarden van Sarto, het naleven daarvan en de rol die eenieder daarin kan oppakken.

Op 13 mei 2023 bestond Sarto 95 jaar. Hier is in juni aandacht aan besteed rondom het jaarlijkse Jan van Rijzewijk-toernooi. Dat seniorentoernooi werd om die reden voor het eerst volledig intern gehouden, dus met alleen teams van Sarto, en afgewerkt in een 7 tegen 7 vorm. Dat bleek een schot in de roos! De feestavond met barbecue en een goede volkszanger maakten het geheel uitstekend af. Ondertussen kijken we al met een schuin oog vooruit naar 2028, wanneer onze vereniging haar 100-jarig bestaan hoopt te vieren.

Zoals in de inleiding al aangegeven, we zijn een voetbalvereniging. Meer dan 1.700 mensen zijn verenigd rondom de voetbalsport en dankzij een hele groot vrijwilligersorganisatie kunnen we de club op een geweldige manier draaiende houden. Dit team aan mensen is het grootste bezit van Sarto en stelt ons in staat om alle activiteiten (zowel voetbal-gerelateerd als niet-voetbal-gerelateerd) op een geweldige manier te organiseren en aan te bieden aan al onze leden. We danken eenieder weer hartelijk voor de inzet in het afgelopen jaar en hopen ook in 2024 op hem of haar te mogen rekenen!

Wij wensen u alle gezondheid, geluk en sportiviteit toe voor 2024!

Bestuur R.K.S.V. Sarto


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!