• darkblurbg

Beëindigen lidmaatschap

De regels rond het opzeggen bij Sarto zijn als volgt:
Zowel de jeugd- als de seniorenafdeling gaan in april en mei al aan het werk voor het nieuwe seizoen. Om geen dubbel werk te hoeven doen, is het belangrijk precies te weten wie volgend seizoen niet meer wil voetballen bij Sarto. Bij de indeling van de nieuwe teams kan hier dan alvast rekening mee worden gehouden. Eind juni hopen we de samenstelling van alle teams voor volgend seizoen rond te hebben.

Daarom dient iedereen die niet wil doorgaan bij Sarto uiterlijk 1 mei schriftelijk op te zeggen, of zoveel eerder als mogelijk is. Dit schriftelijke opzeggen kan heel gemakkelijk:

  • Mail je naam en geboortedatum met de mededeling "verzoek tot opzegging" naar ledenadministratie@rksvsarto.nl of
  • Stuur per post een kort briefje naar de ledenadministratie: Postbus 869, 5000 AW Tilburg.

Er kan niet mondeling worden opgezegd via de leider(s) van een team.

Machtigingen worden bij tijdige opzegging automatisch verwijderd.

Opzeggingen worden niet apart schriftelijk bevestigd. Bij opzegging via de mail wordt via de reply-functie een korte ontvangstbevestiging verzonden.

Let op: vindt opzegging plaats ná 1 mei, dan is in beginsel de helft van de contributie van het volgende seizoen verschuldigd.

Contact

RKSV Sarto

Sportpark Westend
Gilzerbaan 251a
5032 VD Tilburg

info@rksvsarto.nl
Tel: 013-4675645

Social media