• darkblurbg

Sportiviteit & Respect

Wij, Wil van de Sande en André van Lieshout, zijn de ouders van 2 jongens die ± 15 jaar geleden hun intreden bij RKSV Sarto hebben gedaan. Een fantastische club met een mooie geschiedenis.

Bij deze club hebben wij onze jongens begeleid als vader, trainer en als coach, nu 15 jaar verder en onze jongens inmiddels doorgegroeid naar de senioren, begeleiden wij hen nog steeds als coach. Vele mooie en spannende wedstrijden hebben wij mee mogen maken en het was bijna altijd een genot om vanaf de zijlijn de wedstrijden te mogen aanschouwen. Helaas moeten wij hierin eerlijk zijn en hebben wij ook wedstrijden meegemaakt die net of ver over het randje gingen wat betreft onze waarde en normen. Dit zien wij niet alleen terug bij onze eigen wedstrijden maar horen dat ook van anderen of lezen dit via de moderne media. Helaas zijn hierbij ook slachtoffers gevallen wat wij zeer betreuren. Het is de taak van ons allen om hier wat aan te doen, vandaar dat wij dan ook samen de commissie Sportiviteit & Respect vertegenwoordigen.

Wij vertegenwoordigen RKSV Sarto in het netwerk Positief Voetbalklimaat Tilburg (P.V.K.T). Bij dit netwerk zijn naast de gemeente Tilburg (Sportbedrijf) ook de KNVB en 15 andere voetbalverenigingen uit Tilburg en omstreken aangesloten.

Sportiviteit & Respect gaat veel verder dan alleen bij RKSV Sarto, maar toch willen wij graag eerst binnen onze eigen vereniging beginnen. Graag willen wij uw mening en ideeën horen, wat zou u graag van de Commissie Sportiviteit en Respect willen zien? Deze meningen, ideeën enz. kunt u bij ons kenbaar maken door een mail te sturen naar: sportiviteit@rksvsarto.nl.

Als commissie voeren wij verschillende gesprekken met het bestuur, de verschillende commissies, de leeftijdscoördinatoren, trainers, coaches, spelers maar misschien ook wel met u als ouder/begeleider.

Hiernaast vinden wij het als commissie belangrijk dat Sportiviteit & Respect duidelijk zichtbaar is langs de velden op ons complex. Wij zullen dan ook geregeld langs de velden zichtbaar aanwezig zijn om de normen en waarden van RKSV Sarto over te dragen aan diegene die deze nog niet kennen.  

Met uw hulp willen wij ons inzetten om alle leden met plezier te laten sporten waarin wij ook elkaar respecteren. Alvast onze dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Wil van de Sande, Rob Pranger en André van Lieshout

Commissie Sportiviteit & Respect


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!