Overige informatie
jeugd RKSV Sarto

Overige informatie jeugd

Teamindelingen nieuw seizoen

Op onderstaande linkjes kun je de teamindelingen bekijken van het nieuwe seizoen 2019/2020:


Mocht je vragen hebben, stel ze aan de betreffende leeftijdcoördinator. De contactgegevens staan op het pdf.

De komende dagen kunnen er aanpassingen zijn dus kijk regelmatig of er wijzigingen zijn. Dan zie je dat aan de datum.

Het selectieproces, hoe werkt dat?

Het seizoen loopt langzaamaan op zijn einde, en dus zijn we bij Sarto alweer aan het vooruitkijken naar komend seizoen. Een belangrijk proces hierin in is het samenstellen van selectieteams voor de jeugd. Een proces waarin we heel zorgvuldig te werk gaan en waarbij we vele mensen betrekken.


Omdat ons regelmatig hele zinvolle vragen over dit proces bereiken, hebben we het proces dat we doorlopen om de selectieteams samen te stellen op papier gezet. U kunt het document hier downloaden.


We hopen dat het document meer duidelijkheid biedt maar mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met de Technisch Jeugdcoördinatoren (via de mailadressen die u onderaan het document terugvindt).

Trainingsschema 2019-2020

Aan het trainingsschema voor 2019-2020 is hard gewerkt. Versie 22-10 is nu live (inclusief de woensdagmiddag-trainingen) en te vinden door hier te klikken.

Keeperstraining 2019-2020

Hierbij het keeperstrainingschema voor 2019-2020. Versie 22-08 is nu live en te vinden door hier te klikken.

Speeldagenkalender Zuid I seizoen 2019-2020

De KNVB heeft de speeldagenkalender 2019-2020 voor de jeugd en senioren vastgesteld. Alle speeldagen voor het hele seizoen staan vast. Klik op onderstaande link naar de speeldagenkalender van Zuid I voor het komende seizoen.

Speeldagenkalender Zuid I

Declaratie jeugdtrainers

Bij Sarto zijn veel enthousiaste vrijwilligers actief, een flink aantal daarvan verzorgt trainingen voor jeugdteams. Deze jeugdtrainers mogen een declaratie indienen voor het geven van die trainingen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
- de vergoeding voor het trainen van de jeugdteams tot en met JO12 bedraagt € 5,00 per training;
- de vergoeding voor het trainen van de jeugdteams vanaf JO13 bedraagt € 7,00 per training;
- er kan maximaal één training per week per jeugdteam gedeclareerd worden. Het verzorgen van de facultatieve tweede trainingen wordt door Sarto niet vergoed. Bij meerdere trainers per team dient de vergoeding gedeeld worden;
- de vergoeding wordt uitbetaald nadat het ingevulde declaratieformulier is ingestuurd naar en gecontroleerd door de penningmeester;
- er zijn twee declaratiemomenten per seizoen: in de winterstop en aan het einde van het seizoen.

De formulieren zijn hier te vinden: pdf-versie en Excel-versie

Spelervolgsysteem

Voor selectie elftallen: Selectie elftallen

Voor overige jeugdteams: Overige jeugdteams

Jeugdbeleidsplan

Het jeugdbestuur van Sarto heeft het jeugdbeleidsplan – waarin het beleid rond de jeugdafdeling van Sarto en de afspraken en regels rond trainingen, wedstrijd etcetera zijn vastgelegd – onlangs geactualiseerd. Het geactualiseerde jeugdbeleidsplan is onlangs goedgekeurd door het hoofdbestuur. Geïnteresseerden kunnen het jeugdbeleidsplan inzien door hier te klikken.

Opleidingsplan

Eind 2015 is het Sarto voetbalopleidingsplan "opleiden vanuit spelvreugde en plezier" door de technisch jeugdcoördinator, John Lankheet opgesteld en goedgekeurd in het bestuur van Sarto. Dit opleidingsplan is een afgeleide van het Sarto jeugdbeleidsplan 2013-2017. Het jeugdbeleidsplan geeft hoofdzakelijk het algemeen proces en structuur aan van de jeugdopleiding en dit voetbalopleidingsplan is meer gericht op het ontwikkelproces van het opleiden van onze jeugdspelers. Klik hier voor het voetbalopleidingsplan.

Overige documenten / presentaties

De Sarto Teambegeleider

Informatie nieuwe leden