Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

23

apr

Trainen of niet trainen?

Op de persconferentie van afgelopen dinsdag heeft minister-president Rutte gezegd dat kinderen tot 12 jaar weer kunnen gaan sporten en dat kinderen tot 18 jaar weer kunnen gaan sporten wanner ze anderhalve meter afstand tot hun medesporters houden.
 
Dat het vanuit de overheid is toegestaan betekent niet meteen dat het ook meteen kan en dat bij Sarto de poorten open gaan en iedereen weer kan gaan trainen. Er gelden nog behoorlijk veel beperkende maatregelen waar we rekening mee moeten houden. Het brengen en halen van jeugdspelers maar ook de uitgifte en inname van materialen zijn voorbeelden van processen die normaal zo gewoon zijn maar nu extra aandacht vragen. Ook is het nog niet duidelijk welke spelers en trainers weer wíllen gaan trainen en wie niet, want alles gaat uiteraard op basis van vrijwilligheid.
 
Sarto is druk bezig om te onderzoeken wat mogelijk is en ook wat onmogelijk is. Dit doen we in samenspraak met de gemeente, de KNVB, het RIVM, de GGD en met collega-verenigingen. Dat vergt enige tijd en ook het voorbereiden van de aanvullende maatregelen zal tijd en inzet kosten.
 
Dit betekent dat het complex sowieso nog niet op 28 april open zal gaan voor trainingen. Zodra er meer duidelijkheid is over wat er wel en niet kan en op welke momenten zuilen we dit via alle mogelijke kanalen communiceren. Tot die tijd vragen we nog even jullie aller geduld.
 
Ook hier geldt: Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf!
We werken er hard aan en komen zo snel mogelijk met aanvullend nieuws.
 
Bestuur RKSV Sarto.

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

08

sept

Sarto zoekt gastvrouwen/-heren

Het voetbalseizoen is weer begonnen maar op een andere manier dan we gewend zijn. Door de aanwezigheid van het coronavirus is de club gedwongen allerlei voorzorgsmaatregelen te treffen, zowel in de kleedkamers als in het paviljoen en het secretariaat. We moeten hierbij de regels aanhouden die de overheid aan sportvoorzieningen en horecagelegenheden heeft opgelegd. Naast de bekende 1,5 meter afstand-regel komen er allerlei beperkingen bij: niet of beperkt douchen, een beperkt aantal mensen in de kleedkamers en in het paviljoen, alleen maar zitplaatsen in het paviljoen en op het terras, et cetera. Op deze website kunt u alle regels teruglezen. We zijn nu twee weken open en aan het proefdraaien met de nieuwe regels. In die twee weken is duidelijk geworden dan niet alle regels meteen voor iedereen duidelijk zijn. In de praktijk komen we op zaterdag en zondag enkele mensen tekort die bezoekers op ons mooie complex kunnen helpen in en wegwijs maken met de aangepaste situatie.   Daarom deze oproep: Sarto zoekt gastvrouwen/heren die op zaterdag en/of zondag een paar uurtjes willen helpen de boel bij Sarto in goede banen te leiden. We hebben als totale vereniging te maken met deze nieuwe situatie en het zou mooi zijn als we door de inzet van velen kunnen bereiken dat onze club, zo goed als mogelijk, coronavrij blijft, zodat onze ruim 1650 leden hun hobby, voetballen, kunnen blijven uitoefenen.   Voelt u zich door deze oproep aangesproken en wilt u zich aanmelden als gastvrouw/heer, dan kunt u een mailtje sturen naar alle regels of naar alle regels. Heeft u vragen dan kunt u  deze via de mail stellen via bovenstaande e-mailadressen.

01

sept

Seizoen 2020/2021 - geldende corona-maatregelen

Beste Sarto-mensen, voetballers, vrijwilligers, ouders, begeleiders en andere bezoekers van ons sportpark,   Het voetbalseizoen 2020/2021 gaat van start. En dat wordt om allerlei redenen een bijzonder seizoen. Begin 2020 is de wereld verrast door de uitbraak van de corona-pandemie en de verwachting is dat dit virus voorlopig nog niet verdwenen is. Dat betekent dat wij bij Sarto bij wedstrijden en trainingen, in kleedkamers en het paviljoen, op het terras en rondom de velden, rekening moeten houden met aanvullende maatregelen en richtlijnen ten behoeve van ieders veiligheid. Welke maatregelen en richtlijnen dat zijn lees je hieronder.   Basisregels De basisregels zijn waarschijnlijk bij eenieder bekend maar voor de volledigheid benoemen we ze hier toch nog een keer: - Voor alles geldt: het gebruiken van het gezond verstand staat voorop. - Heb je klachten (zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), ook al zijn ze maar mild, blijf thuis en laat je testen.      - Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt: houd 1,5 meter afstand van anderen die niet tot je eigen huishouden behoren. - Was vaak je handen. - Hoest en nies in je elleboog. - Vermijd drukte.   Kleedkamers - De kleedkamers (en dus ook de douches) kunnen, tot nader order, niet gebruikt worden bij trainingen. Kom in trainingstenue naar Sarto en ga na afloop thuis douchen. - De kleedkamers en douches mogen bij jeugdwedstrijden (veelal) op zaterdag wél gebruikt worden. - De kleedkamers en douches mogen bij seniorenwedstrijden (veelal) op zondag ook gebruikt worden maar er mogen slechts 8 personen tegelijk in één kleedkamer aanwezig zijn (met een onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar), waarvan er slechts 3 tegelijk onder de douche mogen staan. De beschikbare kleedkamercapaciteit zal zo goed mogelijk verdeeld worden door de aanvangstijden van verschillende wedstrijden van elkaar te laten afwijken. Indien dat onvoldoende blijkt, dan worden enkel aan uitspelende teams kleedkamers ter beschikking gesteld. - Probeer zo kort mogelijk in de kleedkamers te blijven, zie ook de posters op de deuren van de kleedkamers.   Wedstrijden - Wedstrijden worden zo normaal mogelijk gespeeld. In het wedstrijdsecretariaat is slechts één vertegenwoordiger (leider) per team toegestaan en uitsluitend voor de aanmelding van het team. Er geldt een maximum van 4 personen (inclusief de vaste medewerkers) dat zich gelijktijdig in het wedstrijdsecretariaat mag bevinden. - Tijdens de rust blijft iedereen op het veld, uitgezonderd voor toiletbezoek. - In de dug-out is slechts plaats voor 3 personen (met een onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar), overige teamleden en/of staf dienen plaats te nemen naast de dug-out of achter de omheining. Dit geldt niet voor spelers onder de 18 jaar. - Neem je eigen bidon mee naar de wedstrijd en gebruik ook enkel je eigen bidon. - Toeschouwers nemen plaats buiten de omheining en met een onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar. Daar waar geen omheining aanwezig is (veld 4 en gedeeltelijk veld 5), dienen toeschouwers minstens op 1,5 meter afstand van het speelveld plaats te nemen en met een onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar.   Trainingen - Trainingen worden zo normaal mogelijk afgewerkt. Denk bij het betreden en verlaten van het veld aan de 1,5 meter regel! - Neem je eigen bidon mee naar de training en gebruik ook enkel je eigen bidon. - Toeschouwers nemen plaats buiten de omheining en met een onderlinge afstand van 1,5 meter tot elkaar. Het wordt aanbevolen om het aantal toeschouwers bij trainingen zo veel mogelijk te beperken, uitgezonderd de trainingen van de jongste jeugd op woensdagmiddag.   Paviljoen en terras - Het paviljoen is gehouden aan de algemene (horeca)richtlijnen vanuit de overheid. - Het aantal zitplaatsen in het paviljoen en op het terras is aangepast zodat de 1,5 meter-regel nageleefd kan worden. Er mag niet geschoven worden met de opstelling van het meubilair. - Wanneer je na aankoop van je consumpties (eten of drinken) in het paviljoen of op het terras wilt blijven, dan is het verplicht om te gaan zitten op één van de beschikbare zitplaatsen, blijven staan is niet toegestaan. - Er mogen maximaal 50 personen tegelijkertijd in het paviljoen aanwezig zijn (exclusief personeel). Bij drukte kan het personeel de toegang tot het terras en/of het paviljoen tijdelijk afsluiten. - Voorkom onnodige drukte in het paviljoen en op het terras. - Ben je niet voornemens om van het paviljoen en/of het terras gebruik te maken en een consumptie te nuttigen, betreedt dan het complex zo kort mogelijk voor de wedstrijd waarvoor je komt en verlaat het complex ook weer zo snel mogelijk na die wedstrijd om zo ruimte te laten voor andere spelers en bezoekers. - Er zijn looproutes aangeven met 1,5 meter markeringen, zowel van en naar de bar als de keuken/snackbalie. - Gekochte consumpties kunnen alleen afgerekend worden met de pinpas. - Wanneer je het paviljoen of terras bezoekt, registreer dan je contactgegevens. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar.   Volg te allen tijde de aanwijzingen en instructies op die door de medewerkers van Sarto gegeven worden.   Sarto doet er alles aan om de veiligheid te waarborgen maar deelname aan trainingen en wedstrijden of het anderszins bezoeken van ons complex is geheel voor eigen risico. Sarto is niet aansprakelijk voor enige consequenties voortvloeiend uit het bezoek aan het Sarto-complex, ook niet wanneer bezoekers alle aanwijzingen en richtlijnen opvolgen.   We wensen jullie een sportief voetbalseizoen en een prettig verblijf op ons complex toe.   Bestuur RKSV Sarto

01

sept

Specifieke corona-maatregelen op zondag

De generieke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het corona-virus zijn te vinden in het bericht Seizoen 2020-2021 - geldende corona-maatregelen op deze site. Hieronder zijn deze verbijzonderd naar specifieke maatregelen voor seniorenteams die op zondag spelen.   In deze onzekere coronatijd doen de vrijwilligers van Sarto er alles aan om iedereen zo plezierig en veilig mogelijk te ontvangen en te laten voetballen. Door te schuiven met de aanvangstijden van de wedstrijden kunnen wij ieder team voldoende kleedruimte aanbieden. Hieraan is wel een aantal regels verbonden. Wij verzoeken u deze te lezen en ze zo goed mogelijk op te volgen: - Houdt de basisregels rondom corona aan, houdt 1,5 meter afstand. - Ieder team krijgt twee kleedkamers toegewezen, van een half uur voor aanvang van de wedstrijd tot een half uur na de wedstrijd. - Per team mogen 8 personen tegelijk in de kleedkamer aanwezig zijn. - Per kleedkamer mogen er 3 personen tegelijk douchen. - U krijgt een kast (afsluitbaar) toegewezen, er mogen tijdens de wedstrijd geen spullen in de kleedkamers achterblijven. De kleedkamers worden tijdens uw wedstrijd namelijk gebruikt door een ander team. - Tijdens de rust blijft u op het veld. Uw kleedkamers zijn op dat moment in gebruik door een ander team. - Na de wedstrijd begeeft u zich zo snel mogelijk naar de kleedkamers. U wordt verzocht kort te douchen en de kleedkamers binnen een half uur weer te verlaten. - De beheerder komt zo snel mogelijk na de wedstrijd de sleutel van de kast ophalen om deze beschikbaar te hebben voor het volgende team.   Volg te allen tijde de aanwijzingen en instructies op die door de medewerkers van Sarto gegeven worden.