Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

02

jan

Nieuwjaarsrede van de voorzitter

2020... Een jaar in de ban van de coronapandemie
We beleven momenteel een bijzondere tijd in een wereld die al maandenlang in de greep is van het coronavirus. De pandemie heeft een grote impact op ons allemaal, op vele verschillende vlakken. We hebben ons als samenleving aangepast om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken maar het virus blijft dichtbij.

Soms helaas te dichtbij. Er zijn enkele leden waarbij door het coronavirus naasten zijn ontvallen. Ook zijn er leden die zelf of in hun directe omgeving met de gevolgen van een besmetting zijn geconfronteerd. Ze verwerken, onder beperkende maatregelen, zo goed en kwaad als het kan hetgeen ze is overkomen en wij proberen ze daarbij op afstand te steunen. Een arm om iemands schouder leggen kan nu in fysieke zin niet maar met medeleven en emotionele steun proberen we nu de afstand van 1,5 meter op een andere manier te overbruggen.

Wanneer we als vereniging terugblikken op het jaar 2020 kunnen we constateren dat er sprake is van een verloren jaar. Toen we goed en wel begonnen waren aan de tweede seizoenshelft, kwam er een eerste lockdown, hierna werd de competitie ‘19-‘20 ook niet meer hervat. Gelukkig kon er in deze periode nog wel een aantal weken worden getraind. Vervolgens werd na de zomervakantie de nieuwe competitieronde ‘20-‘21 wel opgestart maar na vier speelronden helaas ook al weer stilgelegd. Tijdens de tweede lockdown kon er alleen door de jeugd worden getraind en waren voor hen alleen onderlinge oefenwedstrijdjes toegestaan.

Op sportief gebied was er in 2020 dus weinig nieuws, al kreeg ons eerste team nog wel een goed bericht. Vanwege onze positie als koploper in het afgebroken seizoen ‘19-’20 werd ons promotieverzoek gehonoreerd en zijn we gepromoveerd naar de 1e klasse. Voor het eerst sinds ruim dertig jaar zijn we weer terug op dit niveau! Na een goede start in het huidige seizoen hopen we dat we de competitie nog (deels) kunnen afronden de komende maanden.

Op facilitair gebied is er in het eerste kwartaal van 2020 nog een aantal zaken opgeleverd op ons complex. Zo werd de staantribune bij het hoofdveld opgeleverd, werd er een busparkeerplaats aangelegd bij de poort en werd de laanverlichting vervangen. In het najaar werd de overkapping bij het paviljoen voorzien van warmtelampen en niet-permanente zijwanden en werd er een zonneluifel gerealiseerd. Daarnaast werden er ook minder opvallende verbeteringen doorgevoerd. Zo werden de geiser, de boiler en de meterkast in het paviljoen vervangen en werd de bar voorzien van veiligere bekabeling.

Op bestuurlijk gebied vonden er in het hoofdbestuur geen wisselingen plaats. Binnen het jeugdbestuur was er wel een aantal wisselingen. Ton Jager stopte na een lange staat van dienst als leeftijdscoördinator (JO10 t/m JO12 en MO15/MO17), maar blijft actief met zijn andere taken binnen onze club. Ook stopten Geert-Jan van der Heijden (JO13 t/m JO15) en Paul Hagens (JO9). Heren, namens alle leden bedankt voor jullie inzet!

Paul Hagens blijft wel leeftijdscoördinator voor de JO8 en is de vaste coördinator geworden voor alle nieuwe jeugdleden. We hebben in Mike Kriellaart (JO9 en JO10), Bart Verhagen (JO11 en JO12) en Ronald Busker (JO13 t/m JO15) prima vervangers gevonden, die we veel succes wensen met hun nieuwe taak. Zoals u ziet zoeken we nog een coördinator voor onze meisjesafdeling, dus indien u interesse hierin heeft wil ik u vragen om u te melden bij onze jeugdvoorzitter Bart Leusink of bij ondergetekende.

De vrijwilligers van de commissies eigendommen en paviljoen hebben veel tijd en energie gestoken in het corona-proof maken van ons complex en het verzorgen van de begeleiding bij de toegestane activiteiten. Dit was een lastige taak die meer dan eens op weerstand bij (één van) onze leden is gestuit. De vrijwilligers hebben deze taak echter in het belang van allen en in opdracht van het hoofdbestuur uitgevoerd. Wij hopen dat we in 2021 weer op uw begrip, aanpassingsvermogen en medewerking mogen rekenen wanneer er opnieuw activiteiten onder bepaalde voorwaarden toegestaan worden, vooral voor degenen die als vrijwilliger de uitvoering en naleving hiervan op zich nemen.  
 
Al voelt het vanwege de huidige afstand momenteel soms wat anders, gelukkig maken we samen nog steeds deel uit van een prachtige club. Als bestuur doen we ons best om de financiële impact van de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zullen wij, zodra we zicht hebben op de afloop van het huidige seizoen, gaan kijken in welke mate we onze leden kunnen compenseren voor het gemiste voetbalplezier.

We hopen dat we snel onze activiteiten mogen hervatten en u weer in grote getale op ons complex mogen gaan ontmoeten! Daarnaast danken we eenieder hartelijk voor de inzet van het afgelopen jaar en hopen ook in 2021 weer op hem of haar te mogen rekenen!
 
Wij wensen u alle goeds, geluk en vooral gezondheid voor 2021!
 
Bestuur R.K.S.V. Sarto,
Dennis Gamers, voorzitter

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

29

apr

In memoriam: Eduard Klessens

Wij ontvingen het droeve bericht dat erelid Eduard Klessens afgelopen dinsdag, 27 april, na een kort ziekbed op 76-jarige leeftijd is overleden.   Eduard was ruim 28 jaar lid van onze vereniging en is vanaf 1994 15 jaar lang actief geweest als paviljoenbeheerder en lid van het hoofdbestuur. Hij heeft met zijn toenmalige medebestuurders het ledental zien verdubbelen en heeft een actieve bijdrage geleverd aan de groei van onze vereniging.   Eduard werd voor zijn verdiensten voor de club in 2009 benoemd tot erelid.   De laatste jaren heeft Eduard verschillende malen problemen gehad met zijn gezondheid, maar als hij weer was opgeknapt zagen we hem altijd snel weer terug. Hij pakte dan zijn activiteiten in de ondersteuning van het paviljoen weer op en was op vrijdagavond en zondagmiddag ook weer van de partij om gezellig met Cor en hun vrienden samen te zijn.       We verliezen met het overlijden van Eduard een echte clubman en zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft betekend.   Onze gedachten gaan uit naar zijn levenspartner Cor(rie), Margot & Paul, Debby & Hans en Lars. Wij wensen hen veel sterkte toe.   De afscheidsdienst voor Eduard, met aansluitende crematie, zal op maandag 3 mei vanaf 14:15 uur in besloten kring plaatsvinden. Belangstellenden kunnen afscheid van Eduard nemen in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA (Karel Boddeweg 3, Tilburg) op zondag 2 mei, van 13:30 tot 14:00 uur. Ook kan de afscheidsdienst via een livestream op het internet gevolgd worden. Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan vóór zaterdag 1 mei een mail aan Eduard Klessens, u ontvangt dan een link zodat u de opname kunt bekijken.