Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

11

okt

Kaboutervoetbal bij Sarto

Sarto begint na de winterstop met een pilot Kaboutervoetbal voor 4- en 5 jarige meisjes en jongens op de woensdagmiddag (tijdstip in overleg met de ouders te bepalen) en af en toe een wedstrijdje op zaterdagochtend op het hoofdveld. We hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en vol is vol.

Onze voorkeur gaat uit naar kabouters van wie de ouders graag meehelpen het kaboutervoetbal vorm te geven en van wie een gezinslid al lid is van Sarto.

Heb je een kabouter met interesse en ben je bereid zelf mee te komen helpen meld je dan bij Rob Keulemans: keulemans@planet.nl.

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

15

okt

Corona-richtlijnen per 14 oktober 2020

Per 14 oktober 22:00 uur zijn de door de overheid voorgeschreven corona-maatregelen nog verder aangescherpt. Op basis daarvan hebben wij de regels, maatregelen en richtlijnen zoals deze bij Sarto van toepassing zijn ook weer aangepast.   Met ingang van 14 oktober, 22:00 uur uur zijn de volgende corona-richtlijnen van toepassing bij Sarto: Basisregels De basisregels, voor zowel op het Sarto-complex als daarbuiten, zijn: • Voor alles geldt: het gebruiken van het gezond verstand staat voorop. • Heb je klachten (zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), ook al zijn ze maar mild, blijf thuis en laat je testen. • Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt: houd 1,5 meter afstand van iedereen die niet tot je eigen huishouden behoort. • Was vaak je handen. • Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes. • Vermijd drukte.   Wedstrijden • Er worden tot nader order geen competitieve wedstrijden meer gespeeld. • Voor jeugdteams (teams waarvan de naam begint met “JO” of “MO”) bestaat, met ingang van 24 oktober 2020, de mogelijkheid om op zaterdag onderlinge wedstrijden te spelen. Teams die hier interesse voor hebben dienen zich hiervoor aan te melden. De hiervoor geldende procedure en de bijbehorende richtlijnen lees je hier. • De kleedkamers en het paviljoen zijn bij deze onderlinge jeugdwedstrijden gesloten. • Spelers en begeleiders wordt verzocht om zo kort mogelijk voor aanvang van de wedstrijd op het Sarto-complex aan te komen en direct na de wedstrijd het complex weer te verlaten. • Bij de onderlinge jeugdwedstrijden worden geen toeschouwers toegelaten. De leiders van de jongste jeugdteams zullen hun spelers ophalen op het parkeerterrein.   Trainingen • Seniorenteams (Sarto 1 tot en met Sarto 20, de drie vrouwenteams (inclusief Vrouwen 30+) en de twee G-teams) mogen onder de geldende maatregelen niet meer trainen. • Jeugdteams (teams waarvan de naam begint met “JO” of “MO”) kunnen wel blijven trainen. Hierbij houden we de tijden volgens het bestaande trainingsschema aan. • Het is teams niet toegestaan om trainingen eerder te beginnen of later te eindigen omdat de velden niet door de seniorenteams gebruikt worden. Wel kan de ruimte gebruikt worden die eventueel ontstaat op de kunstgrasvelden omdat de seniorenteams niet trainen. • Denk bij het betreden en verlaten van het veld aan de 1,5 meter regel (met name richting trainers en andere vrijwilligers)! • Neem je eigen bidon mee naar de training en gebruik ook enkel je eigen bidon. • Er worden bij trainingen geen toeschouwers toegelaten. De velden zijn enkel toegankelijk voor spelers en trainers. Kleedkamers • De kleedkamers zijn gesloten. De materiaalkluisjes zijn wel bereikbaar voor trainende jeugdteams. Paviljoen en terras • Het paviljoen en het terras zijn tot nader order gesloten. Ouders van jonge kinderen • Bij trainingen en wedstrijden kunt u uw kind op het parkeerterrein van Sarto afzetten en daar weer op komen halen. U kunt helaas niet als toeschouwer aanwezig zijn. • Op wedstrijddagen vangen de leiders van de teams tot en met de leeftijdscategorie O10 hun spelers op aan de poort en lopen dan gezamenlijk naar het veld. Vanaf de leeftijdscategorie O11 is de verwachting dat de spelers zelfstandig naar het veld kunnen gaan maar het staat leiders van die teams vrij om het voor hun team ook te organiseren zoals bij de jongste leeftijdscategorieën. Volg te allen tijde de aanwijzingen en instructies op die door de medewerkers van Sarto gegeven worden.   Sarto doet er alles aan om de veiligheid te waarborgen maar deelname aan trainingen en wedstrijden of het anderszins bezoeken van ons complex is geheel voor eigen risico. Sarto is niet aansprakelijk voor enige consequenties voortvloeiend uit het bezoek aan het Sarto-complex, ook niet wanneer bezoekers alle aanwijzingen en richtlijnen opvolgen.   Dank aan eenieder voor de medewerking en het naleven van deze richtlijnen.   Bestuur RKSV Sarto

15

okt

Onderlinge wedstrijden in coronatijd

In de periode dat de wedstrijden in het amateurvoetbal vanwege de corona-maatregelen niet door kunnen gaan biedt Sarto aan alle jeugdteams (alle teams waarvan de teamnaam begint met "JO" of "MO") de mogelijkheid om, met ingang van 24 oktober, onderlinge wedstrijden te spelen op zaterdag. Teams die hier interesse voor hebben dienen zich hiervoor aan te melden.   De volgende procedure is van toepassing: • Twee jeugdteams die op zaterdag een onderlinge wedstrijd (dus tegen elkaar!) willen spelen dienen dat uiterlijk op de maandag voor de betreffende speeldag door te geven aan de wedstrijdsecretarissen: - JO8 t/m JO13 en meiden: Ronald Busker (ronald.busker@rksvsarto.nl) - JO14 t/m JO19: Tom Roijers (ronald.busker@rksvsarto.nl) Let op: aanmelden voor één wedstrijd doe je dus met twee teams tegelijkertijd. • Bij het verzoek mag een voorkeurstijdstip worden doorgegeven maar hier kan geen enkel recht aan worden ontleend. De wedstrijden worden zo veel mogelijk geconcentreerd ingepland, onder andere om het beslag op de vrijwilligers niet te groot te maken. • Op woensdagavond wordt het speelschema voor de daaropvolgende zaterdag aan de leiders doorgegeven en op de website van Sarto geplaatst. • Sarto stelt de velden ter beschikking en zorgt voor ballen en hesjes. De wedstrijdtenues van de selectieteams kunnen niet worden gebruikt. • Sarto stelt voor de wedstrijden geen scheidsrechters of spelbegeleiders aan, de teams dienen zelf voor een scheidsrechter of spelbegeleider te zorgen. • De kleedkamers en het paviljoen zijn gesloten. Spelers en begeleiders wordt verzocht om zo kort mogelijk voor aanvang van de wedstrijd op het Sarto-complex aan te komen en direct na de wedstrijd het complex weer te verlaten. • Bij de wedstrijden worden geen toeschouwers toegelaten. De leiders van de jongste jeugdteams zullen hun spelers, net als in de afgelopen weken, ophalen op het parkeerterrein. • Teams die geen wedstrijd willen spelen maar in plaats daarvan willen trainen kunnen dit ook aangeven. Als dit in het schema past, dan krijgen ze hiervoor een gedeelte van een veld aangewezen. Wedstrijden krijgen in de planning voorrang op trainingen.

13

okt

Verscherpte coronamaatregelen

Met ingang van 14 oktober 2020, 22:00 uur, gelden er verscherpte maatregelen voor het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. En die maatregelen raken ook het amateurvoetbal. Sarto kondigt, na overleg met alle betrokken instanties, de volgende extra maatregelen aan, die ingaan vanaf bovenvernoemd tijdstip.   1. Voor alle seniorenteams (Sarto 1 tot en met Sarto 20, de drie vrouwenteams (inclusief Vrouwen 30+) en de twee G-teams) worden alle voetbalactiviteiten voorlopig stilgelegd. Deze teams mogen niet meer trainen en mogen ook geen wedstrijden meer spelen. 2. Voor alle jeugdteams (teams waarvan de naam begint met “JO” of “MO”) geldt dat alle competitieve wedstrijden tegen teams van andere verenigingen voorlopig niet doorgaan. 3. Voor jeugdteams bestaat, met ingang van 24 oktober 2020, de mogelijkheid om op zaterdag onderlinge wedstrijden te spelen. Teams die hier interesse voor hebben dienen zich hiervoor aan te melden. De hiervoor geldende procedure en de bijbehorende richtlijnen lees je hier.   4. De jeugdteams kunnen wel blijven trainen, hierbij houden we de tijden volgens het bestaande trainingsschema aan. Het is teams niet toegestaan om trainingen eerder te beginnen of later te eindigen omdat de velden niet door de seniorenteams gebruikt worden. Wel kan de ruimte gebruikt worden die eventueel ontstaat op de kunstgrasvelden omdat de seniorenteams niet trainen. 5. Kleedkamers blijven gesloten, evenals het paviljoen. 6. Toeschouwers bij trainingen zijn nog altijd niet toegestaan.   Lees hier het volledige, geldende corona-protocol van Sarto.   We willen iedereen bedanken voor hun begrip en medewerking!   Bestuur RKSV Sarto

07

okt

93e Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Traditiegetrouw vindt bij Sarto de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats op de eerste maandag van de maand november. De wettelijke verplichting hierbij is dat de uitnodiging voor de ALV, met bijbehorende stukken, drie weken voordien gepubliceerd dienen te worden. De ALV stond dit jaar gepland op 2 november, de uitnodiging hiervoor had dus op 12 oktober gepubliceerd moeten worden.   Omdat we de ALV zo moeten opzetten dat iedereen die er bij wíl zijn er ook bij kán zijn, is het onmogelijk om de ALV onder de momenteel geldende maatregelen en richtlijnen (ter voorkoming van verspreiding van het corona-virus) te organiseren. En de eerste evaluatie van die maatregelen staat voor 20 oktober gepland, ruim een week nadat we de uitnodiging voor de ALV zouden moeten publiceren.   Het bestuur van Sarto heeft daarom besloten de ALV tot nader order uit te stellen. We streven er naar om de ALV nog voor het einde van het kalenderjaar te laten plaatsvinden maar of dat mogelijk is, is geheel afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de geldende maatregelen door de overheid. De ALV zal, in wat voor vorm dan ook, uiterlijk in het voorjaar van 2021 plaatsvinden. We zullen alle leden tijdig informeren over de nieuwe datum voor de ALV, via alle gebruikelijke kanalen.   Ter informatie: Statutair moeten we de ALV houden binnen 6 maanden na afsluiten van een boekjaar. Het boekjaar sluit bij Sarto ieder jaar op 30 juni, 6 maanden later is het (dus) 30 december.  Volgens de geldende corona-spoedwet mogen we deze termijn met 4 maanden (dus tot 30-04-2021) verlengen. We blijven met dit uitstel dus binnen de wettelijke en statutaire bepalingen.   Bestuur RKSV Sarto