Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

15

okt

Corona-richtlijnen per 14 oktober 2020

Per 14 oktober 22:00 uur zijn de door de overheid voorgeschreven corona-maatregelen nog verder aangescherpt. Op basis daarvan hebben wij de regels, maatregelen en richtlijnen zoals deze bij Sarto van toepassing zijn ook weer aangepast.
 
Met ingang van 14 oktober, 22:00 uur uur zijn de volgende corona-richtlijnen van toepassing bij Sarto:
Basisregels
De basisregels, voor zowel op het Sarto-complex als daarbuiten, zijn:
• Voor alles geldt: het gebruiken van het gezond verstand staat voorop.
• Heb je klachten (zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts), ook al zijn ze maar mild, blijf thuis en laat je testen.
• Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt: houd 1,5 meter afstand van iedereen die niet tot je eigen huishouden behoort.
• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
• Vermijd drukte.
 
Wedstrijden
• Er worden tot nader order geen competitieve wedstrijden meer gespeeld.
• Voor jeugdteams (teams waarvan de naam begint met “JO” of “MO”) bestaat, met ingang van 24 oktober 2020, de mogelijkheid om op zaterdag onderlinge wedstrijden te spelen. Teams die hier interesse voor hebben dienen zich hiervoor aan te melden. De hiervoor geldende procedure en de bijbehorende richtlijnen lees je hier.
• De kleedkamers en het paviljoen zijn bij deze onderlinge jeugdwedstrijden gesloten.
• Spelers en begeleiders wordt verzocht om zo kort mogelijk voor aanvang van de wedstrijd op het Sarto-complex aan te komen en direct na de wedstrijd het complex weer te verlaten.
• Bij de onderlinge jeugdwedstrijden worden geen toeschouwers toegelaten. De leiders van de jongste jeugdteams zullen hun spelers ophalen op het parkeerterrein.
 
Trainingen
• Seniorenteams (Sarto 1 tot en met Sarto 20, de drie vrouwenteams (inclusief Vrouwen 30+) en de twee G-teams) mogen onder de geldende maatregelen niet meer trainen.
• Jeugdteams (teams waarvan de naam begint met “JO” of “MO”) kunnen wel blijven trainen. Hierbij houden we de tijden volgens het bestaande trainingsschema aan.
• Het is teams niet toegestaan om trainingen eerder te beginnen of later te eindigen omdat de velden niet door de seniorenteams gebruikt worden. Wel kan de ruimte gebruikt worden die eventueel ontstaat op de kunstgrasvelden omdat de seniorenteams niet trainen.
• Denk bij het betreden en verlaten van het veld aan de 1,5 meter regel (met name richting trainers en andere vrijwilligers)!
• Neem je eigen bidon mee naar de training en gebruik ook enkel je eigen bidon.
• Er worden bij trainingen geen toeschouwers toegelaten. De velden zijn enkel toegankelijk voor spelers en trainers.

Kleedkamers
• De kleedkamers zijn gesloten. De materiaalkluisjes zijn wel bereikbaar voor trainende jeugdteams.

Paviljoen en terras
• Het paviljoen en het terras zijn tot nader order gesloten.

Ouders van jonge kinderen
• Bij trainingen en wedstrijden kunt u uw kind op het parkeerterrein van Sarto afzetten en daar weer op komen halen. U kunt helaas niet als toeschouwer aanwezig zijn.
• Op wedstrijddagen vangen de leiders van de teams tot en met de leeftijdscategorie O10 hun spelers op aan de poort en lopen dan gezamenlijk naar het veld. Vanaf de leeftijdscategorie O11 is de verwachting dat de spelers zelfstandig naar het veld kunnen gaan maar het staat leiders van die teams vrij om het voor hun team ook te organiseren zoals bij de jongste leeftijdscategorieën.

Volg te allen tijde de aanwijzingen en instructies op die door de medewerkers van Sarto gegeven worden.
 
Sarto doet er alles aan om de veiligheid te waarborgen maar deelname aan trainingen en wedstrijden of het anderszins bezoeken van ons complex is geheel voor eigen risico. Sarto is niet aansprakelijk voor enige consequenties voortvloeiend uit het bezoek aan het Sarto-complex, ook niet wanneer bezoekers alle aanwijzingen en richtlijnen opvolgen.
 
Dank aan eenieder voor de medewerking en het naleven van deze richtlijnen.
 
Bestuur RKSV Sarto

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

02

jan

Nieuwjaarsrede van de voorzitter

2020... Een jaar in de ban van de coronapandemie We beleven momenteel een bijzondere tijd in een wereld die al maandenlang in de greep is van het coronavirus. De pandemie heeft een grote impact op ons allemaal, op vele verschillende vlakken. We hebben ons als samenleving aangepast om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken maar het virus blijft dichtbij. Soms helaas te dichtbij. Er zijn enkele leden waarbij door het coronavirus naasten zijn ontvallen. Ook zijn er leden die zelf of in hun directe omgeving met de gevolgen van een besmetting zijn geconfronteerd. Ze verwerken, onder beperkende maatregelen, zo goed en kwaad als het kan hetgeen ze is overkomen en wij proberen ze daarbij op afstand te steunen. Een arm om iemands schouder leggen kan nu in fysieke zin niet maar met medeleven en emotionele steun proberen we nu de afstand van 1,5 meter op een andere manier te overbruggen. Wanneer we als vereniging terugblikken op het jaar 2020 kunnen we constateren dat er sprake is van een verloren jaar. Toen we goed en wel begonnen waren aan de tweede seizoenshelft, kwam er een eerste lockdown, hierna werd de competitie ‘19-‘20 ook niet meer hervat. Gelukkig kon er in deze periode nog wel een aantal weken worden getraind. Vervolgens werd na de zomervakantie de nieuwe competitieronde ‘20-‘21 wel opgestart maar na vier speelronden helaas ook al weer stilgelegd. Tijdens de tweede lockdown kon er alleen door de jeugd worden getraind en waren voor hen alleen onderlinge oefenwedstrijdjes toegestaan. Op sportief gebied was er in 2020 dus weinig nieuws, al kreeg ons eerste team nog wel een goed bericht. Vanwege onze positie als koploper in het afgebroken seizoen ‘19-’20 werd ons promotieverzoek gehonoreerd en zijn we gepromoveerd naar de 1e klasse. Voor het eerst sinds ruim dertig jaar zijn we weer terug op dit niveau! Na een goede start in het huidige seizoen hopen we dat we de competitie nog (deels) kunnen afronden de komende maanden. Op facilitair gebied is er in het eerste kwartaal van 2020 nog een aantal zaken opgeleverd op ons complex. Zo werd de staantribune bij het hoofdveld opgeleverd, werd er een busparkeerplaats aangelegd bij de poort en werd de laanverlichting vervangen. In het najaar werd de overkapping bij het paviljoen voorzien van warmtelampen en niet-permanente zijwanden en werd er een zonneluifel gerealiseerd. Daarnaast werden er ook minder opvallende verbeteringen doorgevoerd. Zo werden de geiser, de boiler en de meterkast in het paviljoen vervangen en werd de bar voorzien van veiligere bekabeling. Op bestuurlijk gebied vonden er in het hoofdbestuur geen wisselingen plaats. Binnen het jeugdbestuur was er wel een aantal wisselingen. Ton Jager stopte na een lange staat van dienst als leeftijdscoördinator (JO10 t/m JO12 en MO15/MO17), maar blijft actief met zijn andere taken binnen onze club. Ook stopten Geert-Jan van der Heijden (JO13 t/m JO15) en Paul Hagens (JO9). Heren, namens alle leden bedankt voor jullie inzet! Paul Hagens blijft wel leeftijdscoördinator voor de JO8 en is de vaste coördinator geworden voor alle nieuwe jeugdleden. We hebben in Mike Kriellaart (JO9 en JO10), Bart Verhagen (JO11 en JO12) en Ronald Busker (JO13 t/m JO15) prima vervangers gevonden, die we veel succes wensen met hun nieuwe taak. Zoals u ziet zoeken we nog een coördinator voor onze meisjesafdeling, dus indien u interesse hierin heeft wil ik u vragen om u te melden bij onze jeugdvoorzitter Bart Leusink of bij ondergetekende. De vrijwilligers van de commissies eigendommen en paviljoen hebben veel tijd en energie gestoken in het corona-proof maken van ons complex en het verzorgen van de begeleiding bij de toegestane activiteiten. Dit was een lastige taak die meer dan eens op weerstand bij (één van) onze leden is gestuit. De vrijwilligers hebben deze taak echter in het belang van allen en in opdracht van het hoofdbestuur uitgevoerd. Wij hopen dat we in 2021 weer op uw begrip, aanpassingsvermogen en medewerking mogen rekenen wanneer er opnieuw activiteiten onder bepaalde voorwaarden toegestaan worden, vooral voor degenen die als vrijwilliger de uitvoering en naleving hiervan op zich nemen.     Al voelt het vanwege de huidige afstand momenteel soms wat anders, gelukkig maken we samen nog steeds deel uit van een prachtige club. Als bestuur doen we ons best om de financiële impact van de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zullen wij, zodra we zicht hebben op de afloop van het huidige seizoen, gaan kijken in welke mate we onze leden kunnen compenseren voor het gemiste voetbalplezier. We hopen dat we snel onze activiteiten mogen hervatten en u weer in grote getale op ons complex mogen gaan ontmoeten! Daarnaast danken we eenieder hartelijk voor de inzet van het afgelopen jaar en hopen ook in 2021 weer op hem of haar te mogen rekenen!   Wij wensen u alle goeds, geluk en vooral gezondheid voor 2021!   Bestuur R.K.S.V. Sarto, Dennis Gamers, voorzitter