Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

19

mei

Compensatieregeling contributie 2020/2021

Het einde van het seizoen is in zicht, maar van een seizoen is eigenlijk nooit sprake geweest. Vanwege de corona-pandemie en de daarbij behorende maatregelen is er dit seizoen nauwelijks (competitief) gevoetbald. Jeugdleden kunnen sinds oktober 2020 nog wel trainen en onderlinge wedstrijden spelen, competitiewedstrijden werden en worden echter niet afgewerkt. Voor seniorenleden zijn in oktober alle wedstrijden en trainingen geschrapt. De seniorenleden tot 27 jaar kunnen sinds maart van dit jaar weer trainen. Seniorenleden van 27 jaar en ouder zijn het hardst getroffen, zij kunnen nog altijd niet voetballen.
 
Op 9 maart jongstleden heeft het bestuur van Sarto aangekondigd om alle leden die daar prijs op stellen zo goed mogelijk te compenseren of tegemoet te komen voor al het voetbal dat ze noodgedwongen hebben moeten missen. Ondanks het feit dat nog niet volledig duidelijk is hoe we als vereniging uit de coronacrisis zullen komen kunnen we jullie onderstaande compensatieregeling aanbieden.
 
Aanbieding
Deze regeling betreft een aanbieding. Alle Sartoleden die als actieve voetballer geregistreerd staan én die de contributie over het seizoen 2020/2021 volledig hebben betaald, kunnen hier gebruik van maken. Echter, Sartoleden kunnen ook aangeven geen gebruik te willen maken van het aanbod en het betreffende bedrag aan Sarto te schenken.
Eventuele giften worden door Sarto gewaardeerd, omdat wij ook zeker de gevolgen van de coronacrisis merken. Maar we realiseren ons dat dat ook voor individuele leden kan gelden dus iedere gemaakte keuze is in onze ogen juist en wordt door ons gerespecteerd. Is de contributie door de Stichting Leergeld betaald, dan verrekenen wij de compensatie met de Stichting Leergeld.
 
Wil je geen gebruik maken van het aanbod, dan kun je dat tot en met 30-06-2021 per e-mail kenbaar maken aan info@rksvsarto.nl. Vermeld in deze mail de naam van de betreffende speler, het woonadres dat bij Sarto geregistreerd staat en het team waarin de speler in het lopende seizoen speelde. Wanneer je als ouder/verzorger voor meer dan één Sartolid contributie betaald hebt, dan kun je, indien gewenst, de gegevens van meer dan één speler in de mail doorgeven.
 
Compensatieregeling
We bieden twee compensatieregelingen aan: één voor jeugdleden (geboren op of na 01-01-2002) en één voor seniorenleden (geboren voor 01-01-2002). We brengen deze splitsing aan omdat jeugdleden in het lopende seizoen toch meer mogelijkheden tot voetballen gehad hebben dan de seniorenleden.
De compensatie bedraagt:
- € 100,- voor seniorenleden*
- € 35,- voor jeugdleden
 
* Voor de leden van het Vrouwen 30+-team bedraagt de compensatie € 25,-.
 
Gebruik maken van de regeling
Wil je gebruik maken van de regeling en blijf je volgend jaar bij Sarto voetballen, dan hoef je niets te doen. De compensatie wordt dan automatisch verrekend met de contributie voor volgend seizoen.
 
Wil je gebruik maken van de regeling maar heb je moeten besluiten om Sarto na dit seizoen te verlaten, dan zijn er twee opties:
- Je kunt wachten tot 30-06-2021, als wij op die datum geen bericht van je ontvangen hebben dan weten we dat je gebruik wilt maken van de regeling en zullen we je het compensatiebedrag terugstorten op het rekeningnummer waarvan we eerder de contributie geïnd hebben.
- Je kunt ons een bericht sturen (op info@rksvsarto.nl) dat je gebruik wilt maken van de compensatieregeling. In dat geval zullen we korte tijd later (we doen dat periodiek, in groepen) het bedrag terugstorten op het rekeningnummer waarvan we eerder de contributie geïnd hebben. Vermeld hierin de naam van de betreffende speler, het woonadres dat bij Sarto geregistreerd staat en het team waarin de speler in het lopende seizoen speelde. Wanneer je als ouder/verzorger voor meer dan één Sartolid contributie betaald hebt, dan kun je, indien gewenst, de gegevens van meer dan één speler in de mail doorgeven.
 
Extra tegemoetkoming
Hier blijft het niet bij. Wanneer we straks weer kunnen voetballen, dan zullen we dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan! Hoe we dit gaan vieren zal binnenkort duidelijk worden. Ook krijgen alle seniorenteams nog een leuk bedrag op hun teampas gestort, dat ze kunnen besteden in het paviljoen.
 
Contributie seizoen 2021/2022
Het bestuur heeft besloten om de contributie voor aankomend seizoen niet te verhogen. De contributiebedragen blijven gelijk aan die van het lopende seizoen.
 
Niet-actieve voetballers
We hebben besloten om alle actieve voetballers te compenseren. Niet-actieve voetballers (rustende leden, donateurs, leiders, trainers en commissieleden) kunnen geen gebruik maken van de regeling.

Klik hier voor een schematische weergave van de regeling.

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

01

juni

Geen Regiocup voor Sarto

De Regiocup, het was aanvankelijk een goed idee maar omdat de start telkenmale is uitgesteld is het nu organisatorisch onmogelijk om nog aan te sluiten. Maar er kan nog wel even doorgevoetbald worden, zelfs langer dan in “normale” seizoenen.   Voorjaar 2021, de corona-maatregelen worden versoepeld en er kan weer gevoetbald worden. We starten met kleine lokale competities: de Regiocup!   Dat was het idee van de KNVB deze winter en het was de bedoeling om hier op 10 april mee te starten. Helaas waren de maatregelen begin april nog niet voldoende versoepeld om de Regiocup mogelijk te maken en werd deze competitie verschoven naar eind april, vervolgens naar begin mei, toen medio mei…   Ondertussen keken we bij Sarto ook al vooruit naar volgend seizoen. Wanneer we medio augustus bespeelbare natuurgrasvelden willen hebben, dan dienen deze medio juni in groot onderhoud te gaan, zoals ieder jaar. En daar is onze jaarplanning dus op gebaseerd. Met de jaarlijkse selectieactiviteiten in de tweede helft van juni leek het dus duidelijk dat we na medio juni geen wedstrijden meer konden inplannen. Opnieuw, zoals eigenlijk ieder jaar.   Toen vervolgens een (corona-proof) voetbal-fun-ochtend voor de jongste pupillen werd voorgesteld, als alternatief voor weer een onderlinge wedstrijd, is die heel bewust in het eerste weekend van juni ingepland.   Vervolgens verschoof de KNVB eigenhandig het begin van de Regiocup voor jeugdteams (niet voor senioren want dát was organisatorisch te moeilijk) weer door, naar begin juni met speeldata tot en met eind juni, en ontstond er een probleem.   Vanwege het onderhoud aan de natuurgrasvelden is het organiseren van een volledig wedstrijdprogramma in de tweede helft van juni bij Sarto niet mogelijk. Dat was in voorgaande jaren al niet zo en dat is bij andere verenigingen die natuurgrasvelden hebben ook niet zo. Ook de voetbal-fun-ochtend van 5 juni, waarin al geïnvesteerd is, is niet te combineren met een volledig wedstrijdprogramma en, heel eerlijk, een flink deel van het vrijwilligersapparaat keek al wel een beetje uit naar het seizoenseinde per medio juni.   Om al deze redenen heeft Sarto besloten om niet mee te doen aan de Regiocup van de KNVB.   We weten dat er veel spelers en teams uitkijken naar het spelen van wedstrijden tegen teams van andere verenigingen. En we snappen dat dit besluit daarom teleurstellend kan zijn. Maar hoe graag we ook zouden willen, we kunnen het onmogelijke niet mogelijk maken…   Wat gaan we nog wel doen? Er is, gelukkig, nog van alles mogelijk op voetbalgebied, los van de Regiocup. Tot en met het seizoenseinde ziet de planning van Sarto er als volgt uit:   Op zaterdagochtend 5 juni organiseert de selectie een voetbal-fun-ochtend voor de leeftijdscategorieën JO8, JO9 en JO10. Op woensdagmiddag 9 juni is de laatste woensdagmiddagtraining (met een feestelijk tintje) voor alle teams die op woensdag trainen tussen 15:00 en 18:00 uur. Hiermee wordt het seizoen afgesloten voor alle teams uit de leeftijdscategorieën JO8 tot en met JO11.   Op maandag 14 juni start het groot onderhoud aan de natuurgrasvelden. Vanaf die datum zijn alleen de kunstgrasvelden nog beschikbaar tot en met het weekend van 3 en 4 juli voor de leeftijdscategorieën JO12 tot en met JO19 en de senioren. Het trainingsschema blijft van kracht (met uitzondering van de woensdagmiddag) tot en met vrijdag 2 juli, het is aan de teams zelf of ze daar gebruik van willen maken.   Vanaf maandag 5 juli tot maandag 16 augustus is het complex in beginsel gesloten. Er is dan geen materiaal beschikbaar en geen beheer aanwezig. Alleen de seniorenselectie zal in die periode een paar weken doortrainen met de nieuwe hoofdtrainer.   Oefenwedstrijden (tot en met 4 juli) Sarto neemt niet deel aan de Regiocup maar de versoepelingen van de corona-maatregelen laten het spelen van oefenwedstrijden tegen teams van andere verenigingen, voor zover de huidige trainingen en onderlinge wedstrijden hiertoe ruimte geven, weer toe. Teams die dat willen dienen deze wedstrijden zelf te organiseren, nemen contact op met de wedstrijdsecretarissen (Ronald Busker of Tom Roijers voor de jeugd en Joep Haans (joep.haans@rksvsarto.nl) voor senioren) om de beschikbaarheid van een veld te controleren en zijn zelf verantwoordelijk voor het coronaproof laten verlopen van de wedstrijden. Uiteraard kan er ook nog steeds tegen andere Sartoteams worden gespeeld, hiervoor gelden dezelfde regels. Deze wedstrijden kunnen gespeeld worden tot en met het weekend van 3 en 4 juli. Let op, er is dus beperkte veldcapaciteit er geldt “vol is vol” en “wie het eerst komt, het eerst maalt”.   Seizoensopening Vanaf maandag 16 augustus kan er door selectieteams weer getraind worden. Op maandag 23 augustus starten de trainingen van de overige jeugd en de senioren. Het trainingsschema wordt tegen die tijd gepubliceerd op de website. Er wordt hierbij alleen nog gespeeld op kunstgras.   Als de coronamaatregelen het toelaten gaat op donderdag 19 augustus het paviljoen weer open.   Op maandag 30 augustus worden de grasvelden weer belijnd en de doelen van netten voorzien zodat op zaterdag 4 september het seizoen kan starten met de eerste ronde bekerwedstrijden.

28

mei

Reacties op de compensatieregeling

Op 19 mei hebben we alle leden een compensatieregeling aangeboden voor de contributie van het lopende seizoen 2020/2021. We hebben daar nu al onverwacht veel reacties op ontvangen, ook veel inhoudelijke reacties die aanvoelen als een hart onder de riem! Dankjewel daarvoor. Het zou jammer zijn om deze reacties in de mailbox van Sarto te bewaren want ze zijn bedoeld voor iedereen die, op welke manier dan ook, zich namens Sarto inspant of heeft ingespannen. Daarom een bloemlezing:   We beleven veel plezier aan de vereniging en zien alle inspanningen van de trainers, coaches, bestuursleden, administratie en paviljoenmedewerkers, die dit allen met veel toewijding op vrijwillige basis doen. Daarom steunen we de club en zien we uit naar volgend seizoen!   Wij danken jullie hartelijk voor de organisatie van de onderlinge wedstrijden in deze lastige periode. Onze zoon heeft hiervan genoten.   Wij danken Sarto voor de gedane moeite om de trainingen door te laten gaan binnen de geldende regelgeving.   Dank voor alle inzet en op naar een mooi nieuw voetbaljaar!   Onze jongens hebben maximaal kunnen trainen en haast iedere week een wedstrijd gespeeld. Bij deze onze complimenten voor het team van Sarto dat dit iedere week mogelijk heeft gemaakt.   We vinden het fijn dat jullie steeds hebben geprobeerd om de spelers bezig te laten zijn. Complimenten, want het was een hele uitdaging!   Wij zien af van de compensatieregeling voor onze zonen. Ze hebben wat ons betreft een volwaardig speelseizoen gehad, ook al was het anders dan anders. Complimenten voor hoe Sarto dit mogelijk heeft gemaakt.   Complimenten voor de oplossingen die Sarto afgelopen jaar gezocht en gevonden heeft.   Bedankt voor jullie inspanningen om de trainingen en onderlinge wedstrijden toch zoveel mogelijk door te laten gaan! Hopelijk zien we elkaar snel weer langs de lijn.   Ter herinnering: wil je gebruik maken van het compensatie-aanbod, dan hoef je niets te doen. Wil je geen gebruik maken van het aanbod, laat het Sarto dan uiterlijk op 30 juni aanstaande weten (een compensatieregeling aangeboden, stuur je naam, adres en teamnaam naar ons toe). Nogmaals, iedere gemaakte keuze is in onze ogen juist en wordt door ons gerespecteerd.   een compensatieregeling aangeboden