Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

25

mrt

Aanpassing trainingsschema

Komende woensdag, 31 maart, wordt de aanvangstijd van de avondklok met een uur opgeschoven naar 22:00 uur. Dat heeft ons wat meer mogelijkheden gegeven om een trainingsschema op te stellen waarin alle teams die willen trainen een geschikte plek toebedeed krijgen.

Klik hier voor het nieuwe trainingsschema dat op 31 maart 2021 ingaat.

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

06

apr

Algemene Ledenvergadering, via mail

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het dit seizoen nog niet gelukt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren. We zijn wettelijk en statutair verplicht de ALV zodanig op te zetten dat deze voor alle leden (of hun wettelijke vertegenwoordigers) toegankelijk is en dat is tot op heden, op de gebruikelijke (fysieke) manier, eenvoudigweg nog niet mogelijk geweest.   Traditioneel vindt de ALV bij Sarto ieder jaar plaats op de eerste maandag van november. Statutair zijn we verplicht de ALV maximaal 6 maanden na het afsluiten van een boekjaar (dus uiterlijk op 30 december van enig jaar) te organiseren. Op basis van de geldende corona-spoedwet mochten we deze termijn met maximaal 4 maanden verlengen (dit seizoen dus tot en met 30-04-2021).   Nu nadert ook deze datum en het is nog altijd niet mogelijk de ALV in traditionele vorm te houden. Daarom hebben we besloten gebruik te maken van een andere optie uit de corona-spoedwet: het organiseren van de ALV via mail.   Hoe gaat dit in zijn werk: - Alle leden van Sarto, of hun wettelijke vertegenwoordigers, die willen deelnemen aan de ALV kunnen, vanaf nu tot en met 26 april 2021, het ALV-informatiepakket per mail opvragen bij de secretaris van Sarto (edwin.vangorp@rksvsarto.nl). - In het pakket zit een document waarin de complete verantwoording van het bestuursbeleid over het seizoen 2019/2020 verwoord is, zoals deze normaliter tijdens de ALV door het bestuur aan de aanwezigen gepresenteerd wordt. - Verder bevat het pakket alle vergaderstukken die normaliter bij de ALV aan de aanwezigen verstrekt worden (vergaderverslag van de vorige ALV, verslag kascontrolecommissie en alle financiële stukken). - Tevens bevat het informatiepakket een antwoordformulier. Op dit antwoordformulier dient ieder lid (of wettelijke vertegenwoordiger) een aantal verplichte vragen te beantwoorden en heeft hij of zij de ruimte voor het plaatsen van opmerkingen of het stellen van vragen. Deze antwoordformulieren dienen op 30-04-2021 weer in bezit te zijn van Sarto. - Ieder lid (of wettelijke vertegenwoordiger) die een ALV-informatiepakket opvraagt ontvangt hierbij een unieke code met volgnummer. Deze code met volgnummer dient op het antwoordformulier ingevuld te zijn. Formulieren zonder juiste code en volgnummer worden niet in behandeling genomen, dit om fraude te voorkomen. Ook formulieren waarop de verplichte vragen (dat zijn allemaal meerkeuzevragen met de antwoordopties “Ja” en “Nee”) niet (volledig) ingevuld zijn kunnen niet in behandeling worden genomen. - Het bestuur van Sarto neemt alle opmerkingen en vragen in behandeling en komt vervolgens met een definitief verslag van de ALV, dat aan alle deelnemers verstrekt zal worden. - Leden (of wettelijke vertegenwoordigers) die na ontvangst van het definitieve verslag nog vragen hebben kunnen te allen tijde contact opnemen met één van de bestuursleden. De contactgegevens van de bestuursleden worden opgenomen in het definitieve verslag. - Let op, ondanks het feit het inmiddels april 2021 is, deze ALV gaat primair over het gevoerde beleid in het seizoen 2019/2020. Desalniettemin zal het bestuur alle opmerkingen en vragen in behandeling nemen.   Wanneer u, via mail, wilt deelnemen aan de 93e Algemene Ledenvergadering van RKSV Sarto, meldt u zich dan bij onze secretaris (edwin.vangorp@rksvsarto.nl).

08

mrt

Contributiebericht 2021

Beste Sartoleden, De wereld is nu ongeveer een jaar in de grip van de coronapandemie. Een crisis op het vlak van de volksgezondheid die zijn weerga niet kent. Om de gevolgen van de crisis in te perken zijn er vele maatregelen genomen die ons allemaal raken, vooral sociaal en economisch. En die maatregelen hebben ook effect op het voetbalplezier dat we met zijn allen nastreven, als leden van Sarto. De competitie van 2019/2020 is in maart voor eenieder afgebroken. Gaandeweg het voorjaar zijn de trainingen wel weer opgestart maar wedstrijden konden niet meer worden gespeeld. In augustus zijn we weer vol goede moed met competitievoetbal begonnen. Dat heeft tot medio oktober geduurd. Sindsdien kunnen onze jeugdleden nog wel trainen en onderlinge wedstrijdjes voetballen, competitiewedstrijden zitten er echter niet in. En onze seniorenleden (inclusief de G-teams) zijn erg hard geraakt, zij hebben als sinds oktober niet meer op een voetbalveld gestaan. Een lichtpuntje is dat senioren tot 27 jaar sinds kort weer mogen trainen. Er worden vanuit de leden met enige regelmaat vragen gesteld over de contributie die over het lopende seizoen betaald is. Dit zijn meer dan terechte vragen want hetgeen waarvoor betaald is kunnen we, hoe graag we ook zouden willen, momenteel niet bieden. Dit onderwerp en deze vragen hebben de aandacht van het Sarto-bestuur. Sarto wil haar leden graag tegemoet komen in deze moeilijke tijd maar omdat er nog te veel onzekerheden zijn kunnen we daar op dit moment nog geen concrete invulling aan geven. Via dit nieuwsbericht willen we jullie wel expliciet duidelijk maken dat Sarto, zodra we zowel financieel als sportief weten hoe we er voor staan, alle leden die daar prijs op stellen zo goed mogelijk zal compenseren of tegemoet komen voor al het voetbal dat ze noodgedwongen hebben moeten missen. Dat hebben we ons als doel gesteld. Helaas kunnen we dat op dit moment nog niet concreet maken. Ten eerste is de financiële situatie van de club onzeker. Er vallen momenteel veel inkomsten weg (denk bijvoorbeeld aan de gemiste kantine-omzet) terwijl veel vaste kosten wel gewoon doorlopen. Het is niet zo dat Sarto het water al aan de lippen staat maar het is op financieel gebied momenteel erg lastig om vooruit te kijken. Ten tweede is erg onzeker wanneer en hoe in 2021 het voetbal weer zal worden opgestart. Wanneer staat de overheid trainingen en wedstrijden weer toe? Hoe gaat de KNVB de competities dan hervatten? Tot wanneer wordt er dan doorgevoetbald tot aan de zomerstop? En hoeveel wedstrijden mist iedere speler dus ten opzichte van een gewoon seizoen? Het zijn allemaal vragen waar wij nu nog geen antwoord op hebben. Deze antwoorden gaan we in de loop van de komende maanden krijgen. En op basis daarvan zullen we handelen door iedereen een zo passend mogelijke compensatie aan te bieden. Hiervoor zijn al diverse plannen en ideeën in ontwikkeling en zodra deze concreet genoeg zijn (doch uiterlijk voor de zomerstop), zullen we deze met jullie delen via alle gebruikelijke kanalen. Een kleine groep leden heeft, om allerlei redenen, de contributie voor het huidige seizoen nog niet helemaal voldaan. Alhoewel het ergens tegenstrijdig voelt om in deze voetballoze periode deze leden te vragen het restant van de contributie te betalen, is dat toch het verzoek dat wij bij dezen doen. Het zorgt er namelijk voor dat, op het moment dat we gaan compenseren, de uitgangspositie van alle leden gelijk is. En het zorgt er voor dat, op het moment dat we weer mogen gaan voetballen, we geen onderscheid tussen leden hoeven te maken op basis van betalingsachterstanden of andere financiële redenen. Het bestuur van Sarto hoopt dat we binnen een afzienbare periode weer allemaal op een verantwoorde wijze van het voetbal kunnen genieten. Tot die tijd doen wij een beroep op jullie geduld en begrip, twee zaken die in het afgelopen jaar al heel veel gevraagd zijn. Houd vol, blijf gezond en hopelijk tot snel, Bestuur RKSV Sarto

22

jan

Sarto en Max Raeven gaan einde seizoen uiteen

Vanwege de promotie van Sarto 1 naar de 1e klasse, afgelopen zomer, was de club verplicht een hoofdtrainer voor de groep te hebben staan die beschikt over een UEFA-A/TC I licentie. Onze huidige hoofdtrainer, Max Raeven, beschikt niet over die licentie maar had wel de ambitie om deze licentie komend seizoen te gaan behalen. Om die reden heeft Sarto afgelopen zomer dispensatie van de KNVB gekregen om Max als hoofdtrainer te behouden voor het seizoen 2020/2021. Dit paste prima in het voornemen van Sarto en Max om een samenwerking voor een langere periode aan te gaan.   Max heeft zich in november jongstleden bij de KNVB ingeschreven voor de UEFA-A training, waarvoor hij ook al een stageclub gevonden had. Max heeft onlangs echter moeten besluiten om, vanwege privéomstandigheden, niet deel te nemen aan de UEFA-A training. Hij kan op dit moment zijn huidige werkzaamheden en de zorg voor zijn gezin, niet combineren met de intensieve cursusverplichtingen. Max betreurt dit ten zeerste en heeft dit met pijn in zijn hart moeten besluiten.   Omdat de van de KNVB verkregen dispensatie maar één seizoen geldig is, zullen de wegen van Sarto en Max Raeven zich aan het einde van dit seizoen scheiden.   Sarto is Max dankbaar voor de prestaties die hij tot nu toe met de Sarto-selectie heeft neergezet en hoopt en verwacht, mocht het lopende seizoen op de één of andere manier worden afgemaakt, dat hij ook in het restant van deze jaargang het beste uit de spelersgroep zal halen. Voor de periode daarna wensen wij hem alle succes toe, zowel in het voetbal als ook daarbuiten.