De clubhistorie
van RKSV Sarto

Geschiedenis van RKSV Sarto

Rond de jaren 1922/1923 werd pastoor W.J. de Klijn door de bisschop van 's-Hertogenbosch aangesteld als bouwpastoor voor een nieuw te stichten parochie aan de Ringbaan West in Tilburg. Het was derhalve zijn taak om naast het bouwen van een kerk en pastorie ook de zorg op zich te nemen voor de totstandkoming van een meisjes- en jongensschool. Omdat het overleg met de Fraters van Tilburg niet voorspoedig verliep oriënteerde de Klijn zich in België bij de Broeders van Liefde. Zij kwamen vrij snel rond en de broeders bouwden naast de jongensschool een klooster, die beiden in het najaar van 1924 in gebruik werden genomen. De leerlingen van de St. Thomasschool vormden al snel een voetbalclubje genaamd St. Thomas. Zij speelden op een voetbalveldje naast de school en het klooster (in de hoek van de nieuw geprojecteerde Ringbaan West en de oude Berkdijk) dat toebehoorde aan Vincent, de voetbalclub van Huize Nazareth.

Op de St. Thomasschool was nog een ander groepje jongens dat onder leiding stond van broeder Vivinus. Dit groepje bestond uit eucharistische kruistochters (E.K.-ers). Paus Pius X, Don Sarto, was de stichter van deze R.K. jongeren kruistocht-organisatie. E.K.-ers strijden zonder wapens, maar met de geest, strijden voor het goede door een voorbeeld te zijn voor anderen. Na een voorbereidende tijd werd men ingewijd als kruistochter. Men speelde onderling partijtjes met St. Thomas en Vincent, maar wilde meer en besloot een voetbalclub op te richten. Diverse namen werden gesuggereerd, maar het verhaal gaat dat de kleine Harrieke van Hest opperde om "ons clubke Sarto te noemen, dè zal Paus Pius X beslist gèère heuren en 't is nog eens ene gemakkelijke naom ok". Iedereen was het er snel mee eens. Deze paus was een groot kindervriend, hij heeft ook de kindercommunie ingevoerd. Aanvankelijk was het lidmaatschap van Sarto voorbehouden aan E.K-ers, maar reeds in 1930 moest men dat laten vallen en ging St. Thomas op in Sarto en ging men met 2 elftallen deelnemen aan de competitie. In 1932 richtte men de juniorenafdeling op, die al snel zou uitgroeien tot één van de grootste van Tilburg.

Tijdens de oorlog kwam de reguliere competitie al snel stil te liggen en kwam er even een noodcompetitie tussen de Tilburgse verenigingen met als deelnemers: de reserves van Willem II, Longa en NOAD en verder de verenigingen RKTVV, Ons Vios, SET en Sarto. Sarto werd kampioen. Verder is er van voetballen tot direct na de oorlog weinig meer gekomen.

Rond 1950 bruist Sarto van energie. Naast voetbal ontstaat er op initiatief van de teruggekeerde Indië-gangers een volleybalafdeling, die zich later zal afsplitsen. Ook ontstaan er gymnastiekafdelingen voor jongens en meisjes, een honkbal-, en een tafeltennisafdeling en wordt er aan toneel gedaan. Midden jaren vijftig concentreert de aandacht zich weer op voetbal en volley.

Sarto ontwikkelt zich tot een stabiele vereniging waar men lief en leed met elkaar deelt en waar de inzet voor de club, ook buiten het veld, groot is. Hoogtepunt is de uitbundige viering van het 50-jarig bestaan. In 1984 wordt een nieuw paviljoen gerealiseerd. Nieuwe kleedkamers laten lang op zich wachten, maar kunnen uiteindelijk in 1996 in gebruik worden genomen.

Het uitbreidingsplan de Blaak, dat zich aandient, betekent in de jaren 80 en vooral 90 een forse aanwas (verdubbeling) van leden. Het verenigingsleven krijgt een ander accent. Het zwaartepunt van de inspanningen komt op de zaterdag te liggen, hoewel het bijna elke dag van de week behalve de vrijdag topdrukte is op het complex. Er wordt weinig meer gefietst of gelopen integendeel de jeugd van Sarto vliegt in de jaren negentig uit naar Zweden, Japan en Zwitserland.

Gelukkig kan er begin jaren negentig veel nieuw kader worden geworven, dat de sterke groei van de vereniging in goede banen kan leiden. Onder het motto "veel handen maken licht werk" voeren deze bestuurders een vergaande decentralisatie en heldere taakverdeling door. Er wordt weinig officieel vergaderd (6 keer per seizoen), maar men ziet elkaar wekelijks rond de wedstrijden van de kinderen of het 1e en veelal op de donderdagavond: de Sarto-avond. Voorts biedt de invoering van e-mail eind jaren negentig de mogelijkheid van virtueel vergaderen en snel communiceren. Bij de start van de nieuwe eeuw wordt de kopy voor het clubblad, de Sarto-Omroep, volledig digitaal aangeleverd. Verschillende teams hebben eigen websites. Eind 2007 wordt de papieren Sarto-Omroep zelfs opgeheven en wordt er uitsluitend nog gecommuniceerd via de website www.rksvsarto.nl en de mail. Sarto is met de tijd meegegaan en een moderne, jonge, dynamische vereniging.

Wat hetzelfde is gebleven is dat het nog altijd op het gras moet gebeuren, hoewel daar ook ontwikkeling in zit richting kunstgras. Daar moeten de echte prestaties worden geleverd, al het andere is daar faciliterend aan. De visie op het voetbal anno 2006 blijkt niet anders te zijn dan die bij de oprichting van de club: investeren in de eigen jeugd. Met succes, want alle jeugdselecties spelen op een hoog niveau.

Levelsloop Paus Pius X (naamgever van RKSV Sarto)

1954 Paus Pius X wordt op 29 mei heilig verklaard

1951 zaligverklaring op 3 juni van Guiseppe Sarto

1914 overlijden van Paus Pius X, Guiseppe Sarto

1903 Guiseppe Sarto wordt Paus Pius X

1893 Guiseppe Sarto wordt kardinaal van Venetië

1892 benoeming tot kardinaal, doch nog zonder bisdom

1884 wijding tot bisschop van Mantua

1858 wijding tot priester

1835 geboren in Riese als Guiseppe Sarto

Accommodatie (1928-2010)

2008 asfalteren en uitbreiding parkeerterrein

2007 einde Sarto-Omroep in september; communicatie via de website

2006 herinrichting paviljoen

2005 uitbreiding kleedkamers met extra kleedkamer, opslag materialen en wasruimte

2004 kunstgras

1996 nieuwe kleedkamers

1984 nieuw paviljoen

1975 renovatie kleedkamers (in en nabij boerderij) en aanleg warm water

1965 bouw kleine kantine met Janus Soethout en echtgenote als exploitanten

1953 nieuw sportcomplex aan de Gilzerbaan: Sportpark Westend.�Diverse Sarto-leden planten tegen betaling van ƒ 2,50 een boompje langs de sportvelden

1953 nood: Sarto 1 tijdelijk bij Broekhoven

1952 nood: Sarto 1 tijdelijk bij NOAD

1936 2 velden aan de Delmerweg met 2 kleedkamers; vanaf 1952 maar 1 veld daarom:

1935 Sarto 1 tijdelijk naar Velocitas aan de Elzenstraat

1930 veld op stuk akkerland aan Schaapsdijk (modderig zandpad tussen Berkdijk, net iets voorbij het café van Franken, en boerderij de Blaak)

1928 veldje achter het broederklooster (A. Thijmstraat) samen met Vincent