• darkblurbg

Wijzigingen commissie Voetbaltechnische zaken

Met ingang van volgend seizoen wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de commissie Voetbaltechnische zaken. Dit betreffen zowel personele als functionele wijzigingen.

Binnen de commissie is de nieuwe functie Hoofd Jeugdopleidingen (HJO) gecreëerd. De HJO geeft leiding aan de uitvoering van het Jeugdbeleidsplan (JBP) en het Voetbalopleidingsplan (VOP) van Sarto. Naast het opleiden van spelers levert de HJO ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en opleiding van de selectietrainers van Sarto. Enkele andere taken en verantwoordelijkheden van de HJO zijn het aanstellen en aansturen van de selectietrainers en het organiseren van periodieke bijeenkomsten met onze jeugdtrainers om het Voetbalopleidingsplan tot uitvoering te brengen.

De functie HJO zal ingevuld worden door Mark Bakker. Mark zal zich vanaf heden gaan inwerken in deze nieuwe functie binnen Sarto, zodat voor het einde van dit seizoen de benodigde overdracht vanuit de huidige TC plaats kan vinden.

Hiernaast vinden er ook enkele personele wijzigingen plaats binnen de commissie.

Tim van Bladel neemt met ingang van volgend seizoen de functie Bestuurslid Technische Zaken (BTZ) op zich. Tim neemt deze functie over van Erwin van Belkom, die binnen de commissie actief blijft voor een aantal specifieke aandachtsgebieden. Tim van Bladel zal zich ook bezig gaan houden met alle zaken rondom de seniorenselectie in de functie van Technisch Coördinator Selectie (TCS).

De functies Technisch Jeugdcoördinator Bovenbouw (TJCB) en -Onderbouw (TJCO), die momenteel ingevuld worden door Richard de Beer en Bob Furrer, komen aan het einde van het seizoen vacant omdat beide heren hun functie neerleggen. We zijn op zoek naar invulling voor deze functies, een aantal kandidaten heeft zich inmiddels gemeld en gesprekken met hen gaan in aankomende periode plaatsvinden. Met de komst van de HJO zullen de taken en verantwoordelijkheden van de TJC’s iets wijzigen, waarbij met name de focus op de selectieteams naar de HJO verschuift.

Onze dank gaat uit naar Richard en Bob die in de afgelopen periode als TJC veel betekend hebben voor het jeugdvoetbal bij Sarto!
Hiernaast wensen we Tim van Bladel en Mark Bakker veel succes en plezier toe in hun nieuwe functie bij Sarto.

Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om een e-mail te sturen naar tc@rksvsarto.nl.


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!