Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

07

jan

Nieuwjaarsrede

2017...  Een jaar van veranderingen!

Op het moment dat we terugkijken op het jaar 2017 kunnen we constateren dat we een goed jaar achter de rug hebben en dat er op meerdere vlakken veranderingen zijn doorgevoerd die impact hebben op onze vereniging.
In het eerste kwartaal van dit jaar is door de KNVB besloten om het eind 2016 door haar gepresenteerde pupillenvoetbalplan -ondanks kritiek- in te voeren. De wedstrijdvormen voor onze jongste jeugd worden aangepast. Het doel van deze aanpassing is het vergroten van het voetbalplezier en kwaliteit van het pupillenvoetbal door het verminderen van het aantal spelers per wedstrijd, het verkleinen van de veldafmetingen en het vervangen van de scheidsrechter door een spelbegeleider. Het plan wordt gefaseerd ingevoerd en is met ingang van het lopende seizoen gestart voor onze JO8- en JO9-jeugd. Vooral de aanpassing van de veldafmetingen heeft voor een flinke logistieke uitdaging gezorgd, maar ondertussen loopt alles prima.
De KNVB heeft met ingang van het lopende seizoen haar wedstrijd- en spelersadministratie gedigitaliseerd. Er is hiervoor een mobiel digitaal wedstrijdformulier en een digitale spelerspas ingevoerd. Vanwege een goede voorbereiding vanuit onze eigen vereniging is deze digitaliseringsslag redelijk rimpelloos verlopen.        
De in 2016 ontstane discussie met de Gemeente over de hoogte van de veldhuur is tot een goed einde gebracht. De Gemeente heeft haar koers gewijzigd en is samen met de verenigingen tot een eenduidige, transparante en eerlijke nieuwe methodiek gekomen. Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Wij zijn bemiddelaar Philip Eijlander veel dank verschuldigd voor zijn positieve bijdrage aan dit proces. Ondertussen wordt in gezamenlijk overleg gewerkt aan nieuw beleid ten aanzien van de opstallen op de voetbalcomplexen.  
Daarnaast zijn we het afgelopen jaar weer druk bezig geweest om de Gemeente te bewegen om onze veld- en kleedkamercapaciteit te vergroten. Dat traject was door ons tijdelijk geparkeerd vanwege de financiële onzekerheid die het veldhuurdossier met zich mee bracht. Er is nu goed zicht op vervanging van het kleine trainingsveld 6 door een volledig kunstgrasveld met twee bijbehorende kleedkamers. Deze zouden komende zomerperiode, samen met de al toegezegde twee extra kleedkamers, gerealiseerd kunnen worden. In de eerste helft van deze maand zal de Gemeente hierover definitief besluiten.
De samenstelling van het hoofdbestuur is veranderd in het afgelopen jaar. Rob Pranger is teruggetreden als jeugdvoorzitter en is opgevolgd door Bart Leusink. Daarnaast is Leon Timmermans afgetreden als voorzitter van de sponsorcommissie en Corné van Dommele als bestuurslid Technische Zaken. We danken Rob, Leon en Corné voor hun inzet en bijdrage aan onze mooie club!
Mede vanwege het vertrek van technisch jeugdcoördinator John Lankheet gaan we de organisatie van vooral onze jeugdafdeling aanpassen. De eerste stappen daartoe zijn in breed verband gezet.
Op sportief gebied blikken we terug op een succesvol verlopen jaar. Het eerste team had een lastig en wat ongelukkig seizoen maar handhaafde zich in de tweede klasse. Het tweede team leverde een uitmuntende prestatie door als tweede te eindigen in de reserve hoofdklasse. Voor het lopende seizoen is Sarto 1 als lijstaanvoerder de winterstop ingegaan en is vanwege het behalen van de eerste periodetitel al verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Een prima prestatie!
Onze JO19 werd kampioen in de hoofdklasse en promoveerde naar de 4e divisie. De JO17 had een prima seizoen, maar kon via de nacompetitie net geen promotie naar de 3e divisie afdwingen. De JO15 handhaafde zich in de 3e divisie en de JO13 deed hetzelfde in de hoofdklasse.
Bijna het gehele kampioensteam JO19 heeft afgelopen zomer de stap naar de selectie van Sarto gemaakt. We hebben door het vertrek van een grote groep selectieveteranen naar Sarto 3 daardoor nu een piepjong Sarto 2, dat na een stroeve start haar draai begint te vinden. We kunnen onze doelstelling “zo hoog mogelijk spelen met zoveel mogelijk eigen jeugd” op deze manier verder gestalte gaan geven. 
Er waren het afgelopen seizoen weer veel jeugdteams die kampioen werden en zorgden voor fantastische huldigingsmomenten in ons paviljoen.
 
In dit paviljoen is afgelopen zomer een nieuwe vloer gelegd en het meubilair is vervangen. Daarnaast is ook de door de storm beschadigde terrasoverkapping vervangen. De aanschaf van het nieuwe meubilair is grotendeels bekostigd vanuit de sponsoropbrengsten van de Club van 100. Dank hiervoor!
 
Aan de maatschappelijke discussie over de gezondheidsrisico’s van het spelen op met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden werd in het voorjaar nog een hoofdstuk toegevoegd vanwege nieuwe onderzoeksresultaten. Deze resultaten hebben geen wijziging gebracht in de eerder ingenomen standpunten van RIVM, GGD, KNVB en Gemeente, waarvan wij het advies hebben overgenomen. Wij blijven het proces kritisch volgen.
 
Het aantal jeugdscheidsrechters groeit nog steeds. Ze leveren een positieve bijdrage aan de sfeer rondom de velden. Meer dan de helft van alle wedstrijden op zaterdag en zelfs wedstrijden op zondag worden door deze scheidsrechters gefloten. We zijn daar erg trots op!
 
Als vereniging hechten we veel waarde aan onze voetbalcultuur en de daarbij horende normen en waarden. We hebben een blijvende verplichting om ons daarvoor verenigingsbreed positief kritisch in te zetten. Laten we elkaar scherp houden.
We maken samen deel uit van deze prachtige club waarbinnen we met respect met elkaar omgaan. De grootste waarde binnen onze club vertegenwoordigt ons team van vrijwilligers dat zich met grote toewijding inzet om alle activiteiten binnen onze club te organiseren. Dit geldt voor de voetbal-gerelateerde maar zeker ook de sociale evenementen. We danken eenieder weer hartelijk voor de inzet van het afgelopen jaar en hopen ook in 2018 op hem/haar te mogen rekenen!
 
2018 wordt een bijzonder jaar, want we vieren dit jaar ons 90-jarig jubileum! De organiserende commissie kan al aangeven dat er een feestavond (12-5), een senioren mixtoernooi (13-5) en een speciale editie van de Ouder-Kind wedstrijd (8/9-6) zal worden georganiseerd.
 
Laten we er een geweldig jubileumjaar van maken!
 
Wij wensen u het allerbeste voor een gelukkig, gezond en sportief 2018!
 
Bestuur r.k.s.v. Sarto,
Dennis Gamers, voorzitter
 

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

06

juli

Verdien een compleet tenue voor je team

Sarto verwelkomt komend seizoen Isah Business Software als nieuwe hoofdsponsor. De naam van Isah zal niet alleen op de shirts van ons eerste elftal prijken, Isah wil ook graag in iedere leeftijdscategorie één niet-selectieteam sponsoren en voorzien van een compleet tenue, inclusief trainingspak en tas. Teams kunnen deze sponsoring verdienen door zich in te zetten voor Sarto.   Wat is het idee? Aan teams die graag hun voetbaluitrusting door Isah gesponsord willen hebben wordt de vraag gesteld hoe het team (spelers, ouders, leiders én andere belangstellenden samen) zich in wil zetten voor Sarto. Die inzet kan bijvoorbeeld bestaan uit het schoon houden en/of verbeteren van onze accommodatie (bijvoorbeeld papier prikken, vegen, schilderen, etc.), het leveren van scheidsrechters voor (jeugd)wedstrijden bij Sarto, het draaien van bar- en keukendiensten, of het ondersteunen van onze vrijwilligersorganisatie (kleedkamer- of parkeerbeheer op wedstrijddagen bijvoorbeeld) maar het kan ook iets heel anders zijn. Ben als team creatief, waar kan Sarto nog hulp gebruiken die jullie kunnen en willen leveren, dat is de vraag.   Insturen Heb je als team bedacht hoe je je voor Sarto wilt inzetten, stuur dit idee dan uiterlijk op 31 augustus aanstaande in naar je leeftijdscoördinator. Per leeftijdscategorie wordt het meest originele en nuttige voorstel gekozen en het bijbehorende team verdient hiermee de sponsoring door Isah Business Software. Het spreekt voor zich dat we de winnende teams aan hun ideeën houden!   Maak je als team nuttig voor Sarto en verdien daarmee een complete teamuitrusting!

23

juni

Openingstoernooien nieuwe seizoen

Traditioneel starten we het nieuwe voetbalseizoen voor de pupillen O8 & O9 en de pupillen O10 & O11 met een mix-toernooi op de vrijdag. Wij gaan er van uit dat alle pupillen in deze leeftijdsgroepen aan het eigen openingstoernooi deelnemen. In verband met de teamindelingen willen we echter graag tijdig op de hoogte zijn van eventuele afwezigen. Mocht uw kind of (indien u leider bent) uzelf op de betreffende dag verhinderd zijn dan graag afmelden vóór 26 augustus, bij voorkeur via email bij de betreffende leeftijdscoördinator (Paul Hagens Ton Jager). Aanmelden voor dit openingstoernooi hoeft dus niet maar afmelden wel!!   Het toernooi is een prima gelegenheid voor nieuwe spelers en ouders om kennis te maken met Sarto. De spelers worden bij deze toernooien niet bij het eigen team ingedeeld. Elk team bestaat dus uit een mix van spelers uit verschillende teams. De teams worden begeleid door een combinatie van ervaren en nieuwe leiders.   De openingstoernooien vinden plaats: Voor de pupillen O8 & O9 op vrijdag 31 augustus van 18.00 – 20.00 uur; Voor de pupillen O10 & O11 op vrijdag 7 september 2017 van 18.00 – 20.00 uur.  De pupillen en de leiders worden om 17.30 uur verwacht aanwezig te zijn op het Sarto complex. Ouders, broertjes, zusjes en overige familieleden zijn uiteraard van harte welkom om de pupillen aan te komen moedigen.   O10 & O11  Ton Jager           t.jager@home.nl O8 & O9      Paul Hagens      t.jager@home.nl