Sarto nieuwtjes
en weetjes

Nieuws

18

dec

Aanspreekpunten voetbaltechnische zaken lopende seizoen

Door het vertrek van ons Bestuurslid voetbaltechnische zaken en onze Technisch jeugdcoördinator is er binnen de vereniging behoefte ontstaan aan een coördinator/aanspreekpunt voor voetbaltechnische zaken in het lopende seizoen. We hebben vier mensen bereid gevonden om deze taak op interim-basis op zich te nemen (verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën). Het betreft de volgende personen:
- Luc van der Veen (voor seniorenselectie 1 en 2)
- Mark Bakker (voor de leeftijdscategorieën JO16 t/m JO19)
- Conrad Horsten (voor de leeftijdscategorieën JO12 t/m JO15)
- Ton Jager (voor de leeftijdscategorieën JO8 t/m JO11 en de drie meidenteams (MO13-1, MO15-1 en MO17-1))

We vertrouwen erop dat we, gesteund door de (extra!) inspanning van deze vier heren (waarvoor dank), het lopende seizoen en de eerste voorbereidingen op het nieuwe seizoen op de juiste manier kunnen invullen. Tegelijkertijd wordt er druk gewerkt aan de herziening van het organisatiemodel van de technische commissie van RKSV Sarto, waarmee we aan het begin van het nieuwe seizoen willen starten.

Deel dit nieuwsbericht

Volg RKSV Sarto op social media

Overig nieuws

20

mei

Sarto en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 moet iedere organisatie, en dus ook Sarto, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU), de Wet op Bescherming van Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.   De AVG zorgt onder meer voor: - versterking en uitbreiding van privacy rechten; - meer verantwoordelijkheden voor organisaties; - dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders, zoals de    bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.   Het bestuur van Sarto neemt deze nieuwe wetgeving heel serieus en is gestart met de inventarisatie van de eisen waar we ons aan moeten houden en de stappen die we moeten ondernemen om dat te kunnen doen. We maken daarbij gebruik van een stappenplan van de Stichting AVG voor verenigingen, welke door de KNVB en door NOC*NSF is voorgesteld.   Als we alle stappen doorlopen hebben en de benodigde maatregelen getroffen, dan ontvangt Sarto een AVG-verklaring, die aantoont dat we voldoen aan de nieuwe wetgeving. Parallel daaraan hebben we al een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze belangrijkste gegevensverwerker, SportLink.   Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of van mening zijn dat Sarto ergens tekort schiet op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens (of die van uw kinderen), neem dan contact op met onze secretaris Edwin van Gorp (e.vangorp@home.nl).